Första digitala årsmötet i ÖRF

2020-06-23

Vi har som ett av de första distrikten i Svenska Ridsportförbundet genomfört ett digitalt årsmöte och fungerade också som "pilot" och där teknikplattformen kanske blir en kompletterande plattform framgent för digitala möten med behov av viktad röstlängd.

Jag vill tacka Berryl Arvehell som ordförande för mötet och ett bra genomförande med tanke på den nya digitala plattformen.

Jag vill också tacka Gunnar Andersson, ordförande i valberedningen tillsammans med hela valberedningen.

Nya ledamöter, budget och verksamhetsplan är antaget för 2020. Jag får tacka för det fortsatta förtroendet och även välkomna de nya förtroendevalda: Cecilia Christensen och Jenny Westberg i distriktsstyrelsen, Kerstin Krystadius i utbildningssektionen, Emil Andersson och Amanda Dahlström i tävlingssektionen och Peter Karlsson i valberedningen. Jag vill även välkomna DUS representanter Johanna Lind och Ina Eriksson i Distriktsstyrelsen.

Jag vill också passa på att igen tacka de, ingen nämnd ingen glömd, som avgick nu och som har givit under flera år sin energi och kunskap till svensk ridsport.

Ordförande Magnus Gissler

Läs mer

Sponsorer

Annons