FOTO: Mikael Sjöberg/Svenska Ridsportförbundet

Har du häst i närheten av Omberg i Östergötland?

2016-08-17

 Ett mjältbrandsutbrott pågår på och i närheten av Omberg i Östergötland. Betesmarkerna där djuren, främst nötkreatur, har dött är avspärrade och en smittskyddsutredning pågår. På de drabbade gårdarna pågår för närvarande vaccinering av nötkreatur och får. Det är frivilligt för dig att vaccinera din häst om den befinner sig inom vaccinationsområdet. Hästar kan få en allergisk chock av vaccinationen som kan leda till döden. Detta gäller framförallt unghästar och miniatyrhästar. Bedömning av om en häst ska vaccineras behöver göras från fall till fall i samråd med veterinär.

På Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se/mjältbrand, hittar du mer information. Här kan du t.ex. hitta karta över vaccinationsområdet, information om ersättningar, frågor och svar och länkar till andra myndigheter. Har du frågor kan du också ringa Jordbruksverkets kundtjänst 0771-223 223.

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/smittsammadjursjukdomar/mjaltbrand/informationtilldjuragareinforvaccineringavdjurenmotmjaltbrand.4.16b9a5931565043f1e9b7f75.html

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/smittsammadjursjukdomar/mjaltbrand/hastarochmjaltbrand.4.3c49a9f4156522e9360a2cfd.html

 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.16b9a5931565043f1e9b94e8/1470316581327/Vaccinationsomr%C3%A5de.pdf

Sponsorer

Annons