Vad hände på distriktets årsmöte?

2015-03-19

Anders Mellberg, ordförande i SvRF inledde kvällen med att informera om SvRFs omfattande verksamhet.  Eda RS fick priset som Årets Ridklubbsstyrelse. Medlemsskyltar delades ut till bla den nya ridklubben Knivbergas Ryttarförening.

Sen var det dags för själva årsmötet....

Verksamhet och ekonomi för 2014 gicks igenom, om det kan man läsa mer här.

I distriktsstyrelsen omvaldes Gustaf Nyblaeus enhälligt till ordförande. Martin Claesson från Kimstad blev nyvald som ledamot och ersätter avgående Ann Lundberg. Linus Ekwall från Ljungsbro valdes som suppleant.

Utbildningssektionen fick två nya ledamöter, Britt Bengtsson från Norrköping och Maja Johansson från Sturefors. Avgående ledamöter var Ulrika Eriksson och Åsa Pernes.

Till tävlingssektionens nya ordförande valdes Martin Claesson. Ett stort tack till Ann Lundberg som varit TS ordförande under många år.

Valberedningens nya ordförande blev Gunnar Andersson, nya ledamöter blev Christine Esping och Emelie Asp. Jan-Erik Olofsson avtackades för sitt arbete som valberedningens ordförande under flera år.

Distriktsstyrelsens förslag till höjning av startavgiften 10-kr till 15-kr från 2016 samt en höjning av medlemsavgiften från 2017 tillstyrktes av årsmötet.

Budget och verksamhet för 2015 avslutade mötet.

Ett stort tack till alla som deltog!

Sponsorer

Annons