FOTO: Mikael Sjöberg/Svenska Ridsportförbundet

Öppet Forum

2015-05-06

Ridklubbarnas ordförande och styrelseledamöter träffades för en diskussionskväll om bland annat, bas- och fokusutbud till föreningarna, samverkan mellan distrikt, ponny och ryttar EM. Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg höll i det öppna forumet och förtroendevalda från 15 av distriktets ridklubbar deltog. Alla var överens om att det är mycket värdefullt att träffas och att en ordförande- och styrelseträff ska arrangeras årligen.

Vad som kom fram vid diskussionerna kan du läsa om här

Powerpoint presentation Öppet Forum

Sammanställning av gruppdiskussioner Öppet Forum

Sponsorer

Annons