Ridklubbsalliansen i Norrköping träffade politiker

2014-07-01

En mycket positiv träff genomfördes med Ridklubbsalliansen och kommunens representanter på Hageby RK. Kvällen inleddes med en presentation av ridsportens breda verksamhet och vilken resurs ridklubbarna är för kommunen. Därefter diskuterades tre viktiga områden för Norrköpings Ridklubbar.

- Anläggningarna som har stort behov av investeringar bl.a med omklädningsrum och toaletter

- Förändring av det statliga LOK-stödet, där ridklubbar som samarbetar med en entreprenör som driver själva ridskolan riskerar att förlora stor del av LOK-stödet.

- Fritidsgårdsverksamhet, ridklubbarna belägna i de olika stadsdelarna fyller en viktig funktion för våra barn och ungdomar då verksamheten är helt öppen för alla från morgon till kväll.

En livlig diskussion om dessa punkter och om hur vi tillsammans kan utveckla vår verksamhet speciellt avseende den sociala verksamhet som redan sker idag..

Nästa möte planeras till hösten.

Från kommunen deltog Lars Stjernqvist, Olle Johansson, Mona Ohlsson, Kikki Liljeblad, Gunnar Engdahl och Mariana Svedin. 

Sponsorer

Annons