FOTO: Tirza van Dijk on Unsplash

GDPR - Integritet för Dig

2018-05-25

 

From den 25 maj ersätts den tidigare personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen GDPR, vilket gör att kraven på hanteringen av personuppgifter förändras något. Framförallt ger den Dig som privatperson mer insyn och tydligare rättigheter att styra över Din information.

Inom idrottsrörelsen hanterar vi en stor mängd personuppgifter. Svenska Ridsportförbundet och dess distrikt hanterar medlemsuppgifter för bland annat tävlingsarrangemang, utbildningar samt administration av medlemsföreningar och distribution av medlemstidningen. 

Gävleborgs RIdsportförbund vill att Du som medlem ska känna Dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter och med anledninga av de nya GDPR-reglerna utgår vi ifrån den integritetspolicy som tagits fram av Svenska Ridsportförbundet och som förklarar hur vi gör. 

Läs mer här: Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy

 

Alla föreningar och distrikt är egna juridiska personer och har ansvar för hur personuppgifter behandlas. 

Vad kan idrottsföreningarna göra just nu?

I alla led inom idrotten behandlas personuppgifter i olika sammanhang. 
Redan nu bör föreningen:

A) Skapa medvetenhet om Dataskyddsförordningen
Ni bör försäkra er om att ledning och nyckelpersoner inom föreningen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av Dataskyddsförordningen.

B) Planera för implementering under 2018
Ni bör planera för att med stöd av RF:s rekommendationer som är under framtagning implementera Dataskyddsförordning under 2018. Mer information kommer när det är klart.

C) Kartlägga organisationens behandling av personuppgifter
Ni bör kartlägga vilka personuppgifter föreningen hanterar, på vilket sätt personuppgifter behandlas, vilka som har tillgång till personuppgifter samt i vilka system personuppgifter behandlas.

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar både med stöd som ska underlätta föreningars arbete med Dataskyddsförordningens regler och med anpassningar i IdrottOnline. Exempelvis tar RF fram mallar för policys kring IT- och informationssäkerhet, åtgärdsplan för personuppgiftsincident, registerförteckning, formulär för begäran av registerutdrag etc.

Läs mer på RF:s hemsida:
Information om hur GDPR påverkar idrotten, hur RF arbetar med förordningen, tekniska förändringar i IOL och vilken stöd det finns för föreningar och förbund.

Läs mer på Datainspektionens hemsida:
5 minuters video som förklarar dataskyddsreformen, samt information om vilka större förändringar förordningen innebär.

Checklista (pdf) - Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning - 13 frågor att besvara redan idag

Svenska Ridsportförbundet följer RF:s arbete och jobbar parallellt med att se över hur den nya förordningen påverkar rutiner och processer i organisationen för att säkerställa att den nya förordningen följs.

Utöver GDPR-arbetet gör Svenska Ridsportförbundet även en kartläggning och utvärdering av organisationens behov av IT-stöd och digitalisering. 

/Kopierat från SvRF's hemsida


Senast uppdaterad: 2018-05-28

Sponsorer

Annons