Ordförandes bästa tips inför valet

Viarps kör och ridklubb ser ljust på framtiden. Klubben som har cirka 600 medlemmar bedriver Landskrona kommuns nästa största ungdomsverksamhet. Klubben driver sin verksamhet i lokaler som kommunen äger.  Nu kan ett ombyggnads och utbyggnadsprojekt påbörjas efter att kommunen lovat en borgen.

Även Allmänna arvsfonden bidrar med en dryg miljon kronor som är öronmärkt för tillgänglighetsanspassning.
Idag finns fem byggnader på klubbens ridanläggning. Klubben äger själv de två ridhusen. Stallet, övriga ekonomibyggnader och ett bostadshus äger kommunen.

Både Helsingborgs Dagblad och Landskrona Lokaltidning har uppmärksammat klubbens kamp för en vettig anläggning.
-  Vi har bara två toaletter, och när det är tävlingar så kan det vara 1000 personer här, säger klubbens ordförande Anna Classon till Landskrona Lokaltidning.

Hon berättar att det också saknas duschar och omklädningsrum, att det inte finns något uppvärmt utrymme för väntande föräldrar och att handikappanpassning helt saknas.
Så här skriver Landskrona Lokaltidning vidare:

”Sju av nio miljoner

Men nu ser det ut som om dagens dåliga lokalsituation kan förändras.
– Vi har fått ett tomträttsavtal med kommunen vilket betyder att vi kan riva de gamla husen och bygga nya, säger Anna Classon.
– Förra året fick vi en miljon av Skåneidrotten och ett borgensåtagande från kommunen för 5,5 miljoner kronor. Med miljonen från Allmänna arvsfonden är det många pusselbitar som fallit på plats.
Totalkostnaden för om- och tillbyggnaden är beräknad till 9,6 miljoner kronor och med bidrag och borgensåtagande så är idag runt 7,5 av dem finansierade.
– Vi håller hela tiden på att söka bidrag på olika håll, så nu är vi nära mål, säger Anna Classon.”

Steg för steg
Utbyggnaden och ombyggnaden sker i tre steg.  I etapp ett byggs ett av ridhusen om så att det blir en kafeteria, sekretariat och domartorn.  I etapp byggs ett nytt hus där ekonomibyggnaden stått, denna rivs. Här ska finnas gemensamma utrymmen för undervisning, dusch, omklädningsrum och kontor. I den tredje etappen byggs ett nytt handikappanpassat stall.

Så här säger Anna Classon till Landskrona Lokaltidning:
- Det har varit en lång resa, men det är kul att kommunen äntligen fått upp ögonen för hästsporten.

- Fortfarande har ridsporten lite av en lyxstämpel i politikers ögon. Vi vill att det i möjligaste mån ska vara en sport för alla.  

- Jag tror att genom att satsa hårdare på att involera och engagera politikerna i hur värdefull sporten är, är avgörande. Skriften ” En jordnära ledarskola” är utmärkt och kommunicerar på ett lättillgängligt sätt vad ridsporten gör för unga tjejer vilket i ett längre perspektiv har betydligt större påverkan än ”bara” en meningsfull och sund fritid under tonåren. Här behövs mer draghjälp från Ridsportförbundet på ett övergripande plan.

Annas bästa tips
 - Våra diskussioner med kommunen gick vid något tillfälle i stå när jag försökte kommunicera att vi behövde fler och bättre lokaler för den avsuttna ridningen, till och med mer än omklädningsrum och duschar. De förstod helt enkelt inte att teoriundervisningen var en del av ridlektionen och ville tro att det var ett klubbhus att hänga i som vi behövde.

- Då valde vi att kalla byggnaden som ska rymma kontor, omklädning, dusch, toaletter och teorisalar för Utbildningshus vilket i politikers synsätt menas ”aktivitetsyta”. Jag föreslog också att vi skulle ha konstgräs på golvet för att ännu mer kunna applicera tänket kring stöd för fotbollsklubbar.


Senast uppdaterad: 2014-05-30
media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
BB04-04-Karin_Mattsson-SDS

Idrottsvalet 2014

Riksidrottsförbundet

Läs mer
gilla häst atg

Stöd uppropet!

Gilla häst är ett upprop till dig som gillar hästar och vill stärka hästens ställning i Sverige.

Läs mer
inbjudan_almedalen_2014_LR

Möt ridsporten i Almedalen

Läs mer

Valet i media

Annons