Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att göra ridsporten tillgänglig för alla. Ett led i detta arbete är förbundets ledarutbildning Funktionsnedsättning och delaktighet, som består av tre steg.

  • Steg 1 - Med utgångspunkt i materialet Låt alla växa (SISU Idrottssböcker) kan ridklubben själv eller med stöd av sitt ridsportdistrikt/SISU Idrottsutbildarna genomföra Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning första steg (FU-I).
  • Steg 2 - Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning FU-2 arrangeras av Svenska Ridsportförbundet centralt, oftast i oktober.
  • Steg 3 - FU-3 arrangeras också av Svenska Ridsportförbundet och riktar sig till den som arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsnedsättning.

FU-2, FU-3 och fortbildning - Aktuella kurser

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla.

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning ska dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning, dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap. Utbildningen riktar sig till Dig som vill ha bättre kunskaper kring förbundets verksamhet för ryttare med någon form av funktionsnedsättning.

FU-1

Kursen riktar sig dels till yrkesverksamma som vill ha kompletterande kunskap kring att arbeta med ryttare med funktionsnedsättning, dels till dem som kommer ifrån t ex daglig verksamhet, boenden,  är personlig assistent eller kanske anhörig.

Kursens syfte är att de deltagarna en gemensam grund och kunskaper så att de kan vara behjälpliga vid och/eller bedriva verksamhet på klubben för ryttare med någon form av funktionsnedsättning. Kursen består av både en teoretisk del och en praktisk.

Kostnaden för kursen varierar, beroende på upplägg, faciliteter och gruppens storlek.

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning, FU 1 kan klubben själv genomföra - Läs mer HÄR

FU-2

För att gå kursen krävs att man ha gått steg 1. Kursen är upplagd i block kring olika funktionsnedsättningar, där det sker en fördjupning i området jämfört med steg 1. Utgångspunkten för kursen är hur respektive funktionsnedsättning påverkar ridningen och vad som är viktigt att veta och tänka på.
Kursen genomförs fredag till söndag och består främst av teori, men även en del praktiska moment ingår samt även grupparbeten.

Det finns önskemål om att genomföra kursen på flera platser i landet, vilket också är förbundets avsikt.

FU-3

FU-3 arrangeras också av Svenska Ridsportförbundet och riktar sig till den som arbetar som ridlärare för ryttare med funktionsnedsättning. För att gå detta tredje och sista steg i utbildningen krävs att man har gått de två tidigare. Målsättningen med utbildningen är att ge en grundläggande orientering i instruktion och undervisning av ryttare med funktionsnedsättning. Utbildningen innehåller främst pedagogik för ridlärare, ridlära och instruktionsmetodik, specialpedagogik samt ryttarens sits och inverkan. En viktig del av utbildningen är det erfarenhetsutbyte och nätverk som deltagarna skapar sinsemellan.

Kursen består av sex utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen med några månaders mellanrum. Mellan utbildningsblocken får deltagarna en hemuppgift, som består av att skriva en rapport kring ett av de ämnen som tagit upp under kursen. Rapporterna sammanställs sedan till ett inspirationskompendium som deltagarna kan ha stor nytta av i framtiden i den verksamhet de bedriver på hemmaplan.

Basutbildningen är obligatorisk från och med FU-3  och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets ledarutbildningar. Under 2017 finns möjlighet att gå Basutbildningen i efterhand, från och med 2018 ska sökande ha gått Basutbildningen innan annan utbildning påbörjas. Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildingen arrangeras.

För mer information kontakta kansliet.

Tilläggsutbildning med inriktning terapi & specialpedagogik

För dig som är yrkesverksam inomom hälso- och sjukvård, socialt arbete och skola och är intresserad av att använda hästar och dess miljö som terapeutisk/pedagogisk resurs finns en tilläggsutbildning med inriktning terapi & specialpedagogik.

Utbildningen genomförs av Hästsportens Folkhögskola på Ridskolan Strömsholm, på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet. Läs mer här


Senast uppdaterad: 2019-02-22

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons