Yrkesdiplom bevis på kunskap

Yrkesdiplomet är ridsportens kompetensbeskrivning och bekräftelse på yrkesmässighet avseende personlig färdighet och tillämpad kunskap.

Kompetenskrav, yrkesprovens omfattning, samt bestämmelser fastställs och revideras av ridsportens yrkesorganisationer, i samverkan med Svenska Ridsportförbundet.

För mer information kontakta Lena Annergård på telefon 0220-456 130220-456 13

Godkända och diplomerade beridare och unghästutbildare (pdf)

Kompetensbeskrivningar för körlärare/körinstruktörer är under uppdatering.

Information till dig som avser att avlägga yrkesprov för:

Anmälningsblanketter: hästskötarexamen

>> Se kompetensbeskrivningar m.m. bland dokumenten uppe till höger

För SVENSK RIDLÄRARE III (SRL III) framgår att:
"Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare III skall ha en kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel, rekrytering och utbildning av hästar samt för utbildning av elever i hästkunskap och ridning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för elever och blivande ridlärare samt ha förmåga att utbilda enskilda ekipage till lägst Msv B-nivå i dressyr och hoppning. Ridläraren skall kunna undervisa elever i samtliga i kompetensbeskrivningen upptagna ämnen/rubriker."

För SVENSK RIDLÄRARE II (SRL II) framgår att:
"Det övergripande målet är att Svensk Ridlärare II skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, ansvara för skötsel av hästar, anläggning och utrustning, utbilda hästar samt utbilda elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering."

För SVENSK RIDLÄRARE I (SRL I) är motsvarande:
"Det övergripande målet är, att Svensk Ridlärare I skall ha kompetens, att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning, men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning.
Ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering."

Diplomerad beridare
Det övergripande målet är att beridaren skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, utbilda hästar i alla discipliner, från sadeltämjning till och med lägst medelsvår nivå. Beridaren ska på uppdrag kunna rekrytera, tävla, marknadsföra och försälja hästar. Beridaren skall dessutom ha kompetens att ansvara för hästarnas, anläggningens och utrustningens skötsel. Beridaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild.

Diplomerad unghästutbildare
Det övergripande målet är att unghästutbildaren skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship och med god yrkesmässighet sköta hästar, stall, utrustning och kringområden, samt sadeltämja och grundutbilda hästar av olika typ, karaktär och temperament. Diplomerad Unghästutbildare skall för uppdragsgivares räkning kunna hantera, sadeltämja, grundutbilda och hoppa in hästar samt att upprätta utbildnings- och tidplan mot bestämda mål. Diplomerade Unghästutbildaren skall kunna medverka vid rekrytering, marknadsföring och försäljning av hästar. Unghästutbildaren skall i sin ridning och hästhantering vara en god förebild.

Hästskötardiplom
Det övergripande målet är att Hästskötaren, med iakttagande av ett gott horsemanship, skall ha kompetens att sköta hästar, stall, utrustning och kringområden under arbetsledning, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt.


Senast uppdaterad: 2016-03-04

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
Basutbildning 4

Basutbildning för ledare

Kontakta ditt distrikt
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsor

Grensponsor Dressyr

Sponsorer

Medlemstidning

Annons