FOTO: Roland Thunholm

Hästen som yrke

Svenska Ridsportförbundet samverkar med Hästsportens Folkhögskola (Strömsholm) i sina yrkesutbildningar.
Oavsett utbildning och nivå är säker hästhantering alltid en ledstjärna.
Utbildningarna är hästskötare, ridlärare och unghästutbildare/beridare.

Ridlärare

Titlarna är Svensk Ridlärare I, II eller III, (förkortas SRL I, SRL II, SRL III). 

För att bli ridlärare från Svenska Ridsport-förbundet krävs ett godkänt yrkesprov på respektive nivå. Detta yrkesprov avläggs antingen efter genomgången utbildning eller baseras på gedigen erfarenhet från ridläraryrket. För ridning, undervisning samt övriga kunskapskrav finns för varje nivå en kompetensbeskrivning som ligger som grund för yrkesproven.

Här är listorna över ridlärare:

Diplomerade ridlärare (pdf)

Diplomerade körlärare

Diplomerade beridare och unghästutbildare (pdf)

Fortbildning för ridlärare

För att kvarstå på listan ska diplomerade ridlärare genomföra obligatorisk fortbildning varje år (gäller från 1 januari 2018, läs mer).

Från 2018 anordnas gemensam fortbildning för ridlärare och tränare, både centralt och i distrikten.

Aktuella fortbildningar:

Saknas ditt namn på  listan?
De utbildade och yrkesverksamma ridinstruktörer/ridlärare som inte finns med på listan och som önskar finnas med ombeds kontakta:

Lena Annergård på telefon 0220 – 456 13
E-post lena.annergard@ridsport.se.

Uppgift önskas på vilken utbildning som avses, när utbildningen genomfördes samt nuvarande adress och e-postadress.
Kontakta Svenska Ridsportförbundet på ovanstående telefon eller e-post om du inte önskar stå kvar på listan.

Mer information om yrkesprov och anmälningsblanketter finns här

Svensk Fellow 
Rekommenderas av Ridlärar- och Tränarrådet.

Fakta 
Vårt utbildningssystem grundas på ett internationellt system som används av International Group for Equestrian Qualifications, (IGEQ), med 31 medlemsländer. 
IGEQ är en organisation som har arbetat fram en internationell standard för utbildningsnivåer inom ridsporten. Läs mer om IGEQ


Senast uppdaterad: 2019-09-23

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons