Nationell Idrottsutbildning

Svenska Ridsportförbundet certifierar gymnasieskolor som bedriver elitinriktad ridsportutbildning inom ramen för GY11, Nationell Idrottsutbildning (NIU).

Det finns många gymnasieskolor idag som erbjuder olika idrotter på schemat. För att få kalla utbildningen Nationell Idrottsutbildning krävs en tillstyrkan av respektive specialidrottsförbund och ett godkännande av Skolverket.

För att bli certifierade som Nationell Idrottsutbildning i ridsport måste skolorna uppfylla vissa kriterier:

  • Studieplaner, med minst 400 p idrott, enligt ämnesplaner som Skolverket fastställt. Det finns totalt sju kurser inom ämnet Specialidrott, varje kurs ger 100 poäng och på NIU ges eleven möjlighet att läsa minst fyra kurser.
  • Ämnet specialidrott ska erbjuda minst tre undervisningstillfällen per vecka inom ramen för schemalagd tid. Läraren skall vara anställd av skolan på minst halvtid och ha behörighet Svensk Ridlärare II eller B-tränare. Träningen ska bedrivas på en ändamålsenlig anläggning som erbjuder en optimal träningsmiljö.
  • Skolan ska samverka med lokal förening, distriktsförbund och Svenska Ridsportförbundet.
  • Eleven ska erbjudas möjlighet att träna i en elitförening/elitmiljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid

Målet med idrottsutbildningen är att eleven på sikt ska kunna nå nationell elit. För att bli antagen ska eleven har prestationsnivå motsvarande på LB/LA- nivå eller 1.10/1.20 i dressyr respektive hoppning, eller fälttävlan 1,00.

För dig som är intresserad av att läsa NIU med Ridsportinriktning hittar du mer information här.

Svenska Ridsportförbundet ansvarar för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan.

CERTIFIERADE SKOLOR

Start 2016

Start 2015

Start 2014

Start 2013

Start 2012

Start 2011

ANSÖKAN FÖR SKOLOR
Inför 2017 kan fler gymnasieskolor ansöka om certifiering för Nationell Idrottsutbildning - Ridsport. Ansökan för tillstyrkan från Svenska Ridsportförbundet skickas senast 1 november 2015 till:

Svenska Ridsportförbundet
Att. Sandra Wiklund
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm

Tillstyrkan skickas sedan som bilaga med skolans ansökan till Skolverket som har följande ansökningstid:
31 januari - Enskilda huvudmän (friskola) och offentliga huvudmän (kommunal skola, landsting)

Mer informationfinns på skolverkets hemsida.
  
OMCERTIFIERING AV SKOLOR
Den huvudman som önskar omcertifiera ett NIU måste ansöka om detta. De skolor som blev certifierade 2013 måste nu på nytt ansöka för att få fortsätta vara certifierad skola. Ansökan skall vara Ridsportförbundet tillhanda senast 1 november. Certifieringen gäller för start 2017. Ansökan hittar ni här (pdf)

Ridsportförbundet avslår eller tillstyrker ansökan och ger huvudman besked senast 25 januari 2016. Huvudman som ansökt till Ridsportförbundet och fått sin ansökan tillstyrkt ansöker senast 31 januari 2016 till Skolverket. Intyg från Ridsportförbundet biläggs ansökan.
 
FRÅGOR
Har ni frågor om NIU är ni välkomna att kontakta Daniel Bergqvist, daniel.bergqvist@ridsport.se

Senast uppdaterad: 2016-04-18

Ladda ner mer information

  1. Ämnesplan specialidrott

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
Basutbildning 4

Basutbildning för ledare

Kontakta ditt distrikt
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsor

Sponsorer

Medlemstidning

Annons