FOTO: Mikael Sjöberg

Ledarskap för unga i ridsporten

Ledarskap för unga i ridsporten är den huvudsakliga kursboken på Svenska Ridsportförbundets Ungdomsledarkurs. Boken vänder sig i första hand till unga som leder unga och handlar bland annat om ledarskap, kommunikation, pedagogik och ungas utveckling. 

Under 2014-2015 har det pågått ett abrete med att utveckla Ungdomsledarkursen och i samband med det gjordes även boken om. Detta är alltså en helt ny bok som lanserades i början av september 2015. Ledarskap för unga i ridsporten innehåller följande kapitel:

  • Ridsporten - en idrott för alla
  • Ridsportens organisation och föreningar
  • Att vara ledare
  • Att lära ut och kommunicera
  • Att leda på ungas vis
  • Att leda med häst
  • Ryttare är idrottare
  • Planera, genomföra och utvärdera
  • Ridsporten - en plantskola för unga
  • Övningar

I materialet till Ungdomsledarkursen ingår även Ung och engagerad inom ridsporten som främst handlar om att vara aktiv i en ungdomssektion.

Båda böckerna beställs via SISU Idrottsböcker.


Senast uppdaterad: 2018-11-08

Samarbetspartner

Annons