FOTO: Mikael Sjöberg

Arbetsordning för ungdomssektioner

   
Utdrag:

§ 1 Mål

Ungdomssektionen skall ha som mål för sitt arbete att:

  • Främja en god kontakt bland föreningens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och vänskaplig anda.
  • Aktivt främja utbildning som leder till ett bra hästkunnande
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att delta i föreningsverksamhet ochdemokratiska beslut
  • Verka för en stark VI-känsla och ett bra samarbete med föreningens styrelse,andra sektioner/kommittéer, personal och andra verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.

§ 2 Verksamhet

Ungdomssektionen skall arbeta för att:

  • Bedriva en aktiv och utvecklande verksamhet inom föreningen där alla ungdomars hästintresse tillgodoses.
  • Ge medlemmarna möjlighet till utbildningar, med och utan häst/ponny för att öka kunskapen om, och känslan för hästen/ponnyn.
  • Utbilda yngre medlemmar i föreningskunskap och demokratifrågor för att motivera dem att ta ansvar för ungdomsfrågor i föreningen.

Läs hela arbetsordningen här (pdf)


Senast uppdaterad: 2018-05-25

Samarbetspartner

Annons