Utbildningssteg för linförare

2019-07-03

Från och med 2019 gäller nya regler för linförare. Reglerna gäller dig som tidigare inte gått linförarkurs eller linfört på tävling.

Utdrag ur TR VII

Moment 737 Linförare
1. Linföraren är en del av ett lag. Linföraren måste ha linförarlicens. För att få linförarlicens ska linföraren ha genomgått linförarkurs med godkänt resultat och ha uppnått för klassen godkänd ålder. Grundkursen ger rätt att på tävling få linföra skrittklasser, mixklasser samt lätta klasser i galopp. För att linföra mellanklass och svår klass krävs minst en genomförd vidareutbildning. Linförare som under 2018 eller tidigare linfört mellanklass eller svår klass omfattas inte av kraven på vidareutbildning. För mixklasser eller klasser i galopp ska linföraren uppnått 18 år. För skrittklasser ska linföraren uppnått minst 16 år. Linföraren behöver inte vara från samma nation/klubb som voltigörerna.

2. Linföraren kan inte bytas ut när väl tävlingsklassen har startat. Om linföraren inte kan fortsätta på grund av skada eller sjukdom kan ordföranden i domarjuryn tillåta byte av linförare.

Förklaring
Från och med 2019 gäller nya regler för linförare. Dessa regler gäller dig som tidigare inte gått linförarkurs eller linfört på tävling.

Om du har gått grundkursen 2018 eller tidigare och erhållit linförarlicens behåller du din behörighet men vi rekommenderar att du fortsätter gå de fortbildningskurser vi erbjuder. 

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons