FOTO: Mikael Sjöberg

Regler för att transportera häst

Det finns många regler och lagar att ta hänsyn till om du ska transportera en häst. Kort sammanfattat finns det tre typer av bestämmelser att ta hänsyn till:

 • Jordbruksverkets allmänna bestämmelser för transport av häst
 • Transportförordningen (EG 1/2005) 
 • Lagen om yrkesförarkompetens (YKB) (2007:1157)

Givetvis ska du även ha korrekt körkort för den typ av transport du avser köra.

Jordbruksverkets allmänna bestämmelser för transport av häst

Dessa bestämmelser gäller alla som transporterar hästar. Bestämmelserna är uppdelade efter hur lång du ska köra din häst. Vissa bestämmelser gäller för dig som kör max 50 kilometer från gården och andra för dig som kör mer än 50 kilometer. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa bestämmelserna i sin helhet. Här finns information om transporttider, minsta mått på utrymme, nödvändiga dokument, skyltar, transporter utomlands m.m.

Transportförordningen (EG 1/2005) 

Transportförordningen gäller dig som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet. Att transportera djur inom ekonomisk verksamhet innebär att du får ersättning för dina arbetsinsatser eller att transporten på ett direkt eller indirekt sätt syftar till ekonomisk vinst. Det är alltid ditt eget ansvar att bedöma om dina transporter sker inom en ekonomisk verksamhet eller inte. Du måste till exempel fundera över när en amatör- eller hobbyverksamhet blir mer yrkesmässig.

Transportförordningen innebär bland annat att du behöver ett tillstånd som transportör och en utbildning för kompetensbevis (ej att förväxla med yrkeskompetensbevis, YKB).

Följande verksamheter är exempel på vad som omfattas av transportförordningen, EG 1/2005:

 • Transporter av djur där transportören tar betalt för transporten.
 • Transporter inom professionell trav- och galoppverksamhet, A-tränare.
 • Transporter inom professionell tävlingsryttare/tävlingskuskverksamhet.
 • Transporter av djur inom verksamheterna cirkusar och djurparker.
 • Transporter i samband med yrkesmässig avelsverksamhet.
 • Transporter som utförs av djurhandlare.

Även om du omfattas av ovanstående behöver du inte transportörstillstånd och kompetensbevis om du transporterar djur enligt följande undantag:

 • Transporter till veterinär.
 • Transporter av egna djur till bete (årtidsbundna).
 • Transporter i mindre omfattning som är kortare än 65 km.

Följande verksamheter är exempel på vad som INTE omfattas av transportförordningen, EG 1/2005, vad gäller hästar:

 • Transporter som utförs av hobbyryttare/kusk. 
 •  Transport i samband med amatörtrav- och galoppverksamhet, B-tränare.
 • Transport till/från fodervärd.
 • Transporter i samband med amatöruppvisning, ex riddarspel.
 • Transporter i samband med utbildningsverksamhet och ridskolor i normalfallet.
 • Transporter av ridskolehästar till/från tävling.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

Lagen om yrkesförarkompetens (YKB) 

Även om du inte faller under transportförordningen kan du behöva ett yrkeskompetensbevis (YKB). Kortfattat kan man säga att kravet på yrkeskompetensbevis gäller personer som kör fordon som kräver körkortsbehörighet C1 eller högre och som transporterar hästar mot betalning samt, inom ridsporten, professionella tävlingsryttare/kuskar. Du behöver alltså inte yrkesförarkompetensbevis om du är hobbyryttare och kör för privat bruk.

Yrkeskompetensbevis giltigt i fem år
Lagen om yrkesförarkompetens (2007:1157) innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

Fortbildning för dig med yrkesförarkompetens genom hävd
Den som har (eller har haft)  C1- eller C-körkort utfärdat före 10 september 2009 har yrkesförarkompetens genom s.k. hävd.
MEN för att få ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) måste den som har yrkesförarkompetens genom hävd ha genomgått en fortbildning för godstransporter på minst 35 timmar.

HÄR hittar du Yrkeskompetensutbildare

Gäller i alla EU-länder
Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Undantag
Lagen om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa fordon inte behöver ha yrkeskompetensbevis. 

Ett av dessa undantag gäller "förare av fordon som kräver behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning."

På frågan om detta undantag gäller tävlingsryttare svarar Transportstyrelsen: 

"Grundregeln är att YKB krävs vid transport med tung lastbil inom ramen för näringsverksamhet. Om ryttaren eller travkusken medför häst som denne personligen under sin arbetsdag ska tävla med eller träna så torde man föralldel kunna säga att hästen är förarens 'material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete' och är i så fall undantagen från lagen om yrkesförarkompetens om man inte heller kan säga att framförandet av fordonet är förarens huvuduppgift. Men för att köra hästar till veterinären, eller leverera en häst som ska säljas, hämta hem en häst företaget har köpt in exempelvis, finns inget undantag. Inte heller om någon annan än föraren ska använda hästen i sin yrkesutövning, exempelvis om en hästskötare transporterar hästar till tävling. Det blir alltså svårt att utföra sitt arbete utan YKB om tung lastbil används för transport av företagets hästar."

Transportstyrelsens information om yrkesförarkompetens


Senast uppdaterad: 2018-03-07
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons