Information till klubbar/föreningar som utfärdar ryttarlicenser

Flytten av ryttarlicenser till TDB innebär ingen större förändring för klubbarna jämför med tidigare. Den stora nyheten som flytten medför är att en klubb kan välja att själva styra över vem som får lösa licens.
Vad det innebär är att om klubben vill åta sig att manuellt godkänna alla licensansökningar kan de välja att göra det.

Precis som tidigare skickas ett epostmeddelande ut till klubben när en ryttare ansöker om licens.
Klubbens epostadress kan ändras under:
"Tävlingsadministration" - "Våra uppgifter" klicka på knappen "Redigera våra uppgifter".
Fyll i ny epostadress och klicka på "Spara".

Som standard fungerar allt som tidigare och alla licensansökningar till klubben blir godkända. För att klubben skall kunna styra över licensansökningarna måste först en inställning ändras.
Under "Tävlingsadministration" - "Våra uppgifter" klicka på knappen "Redigera våra uppgifter".
På följande sida finns valet "Godkänn licensansökningar automatiskt" ibockat.
Bocka av "Godkänn licensansökningar automatiskt" och klicka på "Spara"

Denna ändring kan alla som har arrangörsbehörighet göra för sin klubb.

Under "Tävlingsadministration" - "Våra medlemmar" finns nu valet "Licensansökningar" tillgängligt för klubbens TDB-kassör, som inte behöver vara samma person som ordinarie kassör. Saknar klubben en registrerad kassör i TDB måste följande blankett ifyllas http://tdb.ridsport.se/documents/form_account_manager.pdf och skickas till SvRFs kansli. Obs att den blivande TDB-kassören själv måste ha skaffat sig en fungerande TDB-inloggning innan blanketten skickas iväg.

På sidan för "Licensansökningar" kommer alla ryttare som söker licenser för klubben att visas. Det blir TDB-kassörens skyldighet att antingen klicka "Godkänn" eller "Neka" för varje ny licensansökning.
Vid ett nekande kommer en ny sida visas för att ange "Anledning för nekande". När anledning är ifylld klick på "Spara"-knappen. Ryttaren kommer vid ett nekande att erhålla ett mail om att denne har blivit nekad och av vilken anledning.

Det är mycket viktigt att denna process går snabbt. Kassören måste dagligen kontrollera klubbens epost och i de fallen licensansökning inkommit godkänna alt. neka dessa.


Senast uppdaterad: 2009-12-14
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons