Att tävla med funktionsnedsättning

I Sverige och internationellt delas ryttarna upp i olika grupper som kallas grader. Detta görs för att skapa så rättvisa tävlingar som möjligt, där ryttare med liknande förutsättningar ska kunna tävla mot varandra på ett bra sätt. 

Vid tävlingar i Sverige rids oftast FEI:s internationella dressyrprogram, som är speciellt utformade att passa de olika graderna. Det finns även svenska dressyrprogram som passar, från ridning i endast skritt till mer avancerade rörelser i galopp. Dressyrprogrammen för paradressyrtävlingar hittar du här.

Från 2017-01-01 har graderna fått nya benämningar. Det tidigare namnet står inom parentes.

Inom grad 1 (tidigare grad 1a) innehåller programmen rörelser i skritt.

Inom grad 2 (tidigare grad 1b) innehåller programmen rörelser i både skritt och trav.

Inom grad 3 (tidigare grad 2) innehåller programmen rörelser i skritt och en mer sammanhängande travdel.

Inom grad 4 (tidigare grad 3) innehåller programmen rörelser i skritt, trav och galopp och de internationella programmen motsvarar ungefär LA.

Inom grad 5 (tidigare grad 4) innehåller programmen rörelser i skritt, trav och galopp och de internationella programmen motsvarar ungefär MSV C.  

Vid anmälan till tävling behöver du skicka in lite information till tävlingsarrangören. I propositionen kan du oftast läsa att arrangören vill att du bifogar "parabilaga". Den finner du här!

Parabilaga: Anmälan tävling (docx)

Krav på medicinsk kort i regionala tävlingar
Från 2017-01-01 behövs medicinskt kort från och med regionala tävlingar och uppåt. På klubb- och lokala tävlingar kan man fortfarande tävla utan medicinskt kort (klassificering) och i valfri svårighetsgrad.

För att starta på regional/nationell/elit tävling för ryttare med funktionsnedsättning krävs:

  • en klassificering/medicinskt kort.
  • att ryttaren startar i den grad som anges på det medicinska kortet.
  • att ryttaren är kvalificerad enligt gällande regler TR II mom 207.

Frågor besvaras av ansvarig tjänsteman på kansliet eller ledamot i para-kommittén.

Medicinskt kort bygger på en bedömning, en klassificering, som visar hur omfattande funktionsnedsättning utövaren har och därmed vilken grad man tillhör. Från 2017 kommer klassificering erbjudas två-tre gånger per år, beroende på efterfrågan. Mer information kommer. Om du har frågor kan du tills vidare höra av dig till ansvarig tjänsteman på kansliet, e-post annica.lund@ridsport.se
Observera att ryttare som är klassificerade och har medicinskt kort och inte behöver ansöka om dispens för hjälpmedel godkända på det medicinska kortet.
Ryttare som inte är klassificerade och har medicinskt kort gäller att endast hjälpmedel enligt lista, hjälpmedel för alla pararyttare,  får användas.

Tävla på lånad eller på egen häst
I Sverige finns det unika möjligheter för personer med funktionsnedsättning att tävla i ridning. Vid varje tävling finns möjlighet att tävla på lånad häst. Tävlingarna får därför mer karaktär av att vara tävlingar mellan ryttare, inte mellan ekipage och fokus ligger på ryttarens ridskicklighet.

Det blir allt vanligare att ryttare med funktionsnedsättning tävlar på egen häst och man delar in klasserna i två avdelningar - en för lånad häst, avdelning A och en för egen häst, avdelning B. Även på SM kan du tävla på lånad häst. Vid internationella tävlingar tävlar man dock endast på egen häst. 

Att tävla på "egen häst" betyder inte att du som ryttare måste vara ägare till hästen. Det som är avgörande är att ryttaren själv tillhandahåller hästen och inte får en häst lottad av arrangören.

Grönt kort och licens
För att få tävla inom ridsporten måste du ha Grönt kort. För att ta detta, måste du kunna grunderna i Tävlingsreglementet (TR) och hur man hittar i det.  Som ryttare med funktionsnedsättning är det också viktigt att känna till vilka undantag och tillägg från TR som gäller för dig med medicinskt kort. När du vill ta Grönt kort vänder du dig till din klubb.

Om du har svårt att ta Grönt kort på vanligt sätt finns möjlighet att göra det efter dina egna förutsättningar. Mer utförlig information kan du få av förbundets ansvarige tjänsteman eller ditt distrikt.

För att få tävla på lokal nivå och högre krävs att du har en ryttarlicens. Den gäller oavsett om du tävlar på lånad eller på egen häst på ovan nämnda tävlingar.

Ansvarig tjänsteman Svenska Ridsportförbundet:
Annica Lund
annica.lund@ridsport.se
Direktnr 0220-456 26


Senast uppdaterad: 2019-02-07
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons