FOTO: Roland Thunholm

Förändringar i ponnyryttaråldern

2014-07-16

Höjd åldersgräns för tävling med ponny och en indelning enligt ålder är några av nyheterna för ryttare som tävlar ponny. Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion har fastställt nya åldersgränser för ponnyryttare.

Tävlingssektionen inledde en genomlysning av ponnyverksamheten i januari 2013 och ponnyryttaråldern var en av de frågor som diskuterades. Insamlandet av åsikter från olika grupperingar avslutades med en enkät under våren.
Svaren på enkäten visar att förslaget mottagits övervägande positivt – läs mer HÄR

Tävlingssektionen tog beslut angående ny ponnyryttarålder på sitt möte i juli.
Förändringarna i åldersgränser för ponnyryttare har olika startdatum beroende på att det kan behövas en omställningsperiod för dem som nu tävlar ponny.

Från och med 2015 års TR gäller;
Ny åldersgräns för att tävla C- och D-ponny
Åldersgränsen för att tävla ponny höjs till 20 år. Ryttare som vill fortsätta att tävla ponny och om de tillsammans är ett proportionerligt ekipage ges möjlighet till att fortsätta. Det kan ge fler ryttare en möjlighet att stanna kvar i sporten längre.
Med en höjd åldersgräns för ponnyryttare blir spannet i klasserna större. I ridsporten tävlar alla på lika villkor, men bland ungdomar kan ryttarens färdigheter skilja sig mellan en 12-åring och en 19-åring.
Av den anledningen införs en åldersindelning enligt följande:

Två åldersgrupper för ryttare på C- och D-ponny
Ridsporten följer med den nya indelningen i åldersgrupp övriga idrotters standard inom ungdomsverksamheten. Ungdomar ska tävla si sin egen åldersgrupp.
Tävling för ponny sker därför i två åldersgrupper och i kategorierna C- och D-ponny.

Åldersgrupperna
Grupp 1; ponnyryttare till och med 16 år (det år ryttaren fyller 16 år)
Grupp 2; ponnyryttare från 17 år till 20 år (det år ryttaren fyller 17 respektive 20 år)

Ryttarna tävlar i sin kategori, C- eller D-ponny, i sin åldersgrupp.
Om sammanslagning av klasser måste göras på grund av för lågt antal anmälda görs sammanslagningen i respektive åldersgrupp.

En detaljerad instruktion om hur propositioner ska skrivas och hur tävling för ponny enligt de nya åldersklasserna ska se ut kommer att tillsändas arrangörer och finnas på Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se

Från och med 2017 års TR gäller;
Lägsta ålder för ponnyryttare att tävla
Från och med det år ryttaren fyller 8 år får ryttare starta i officiell klass från inbjudningstävling och uppåt.
Ryttare yngre än 8 år får starta i Clear Round eller liknande.

En åldersgräns för B-ponnyryttare
Det blir en gemensam åldersgräns för ryttare att starta B-ponny i hoppning, dressyr och fälttävlan. Åldersgränsen blir 13 år (till och med det år ryttaren fyller 13 år)

Arbetet med Barns och ungdomars tävlande kommer att fortsätta under 2014 och 2015.

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons