TR på två år och du kan påverka!

2012-10-26

Tävlingssektionen tar i dagarna beslut om TR-ändringar för kommande tvåårsperiod. Tävlingssektionens ordförande utvecklar planerna för tvåårsperioder för TR i framtiden.

Årets förslag på ändringar i TR, Tävlingsreglementet, ligger nu ute på hemsidan för synpunkter, vilket har uppskattats av många aktiva. Fredagen 26 oktober kommer Tävlingssektionen att besluta om ändringarna, när vi fastställer våra tävlingsreglementen för åren 2013-2014.

Ja, det är helt rätt! Vi kommer from nästa år att gå över till TR på tvåårsperioder. Det gör vi för att skapa förutsättningar för ett bättre arbetssätt med våra TR och där våra aktiva ska få möjlighet att vara med och påverka.

TR-arbetet är idag en omöjlig uppgift!
Att arbeta med TR på ettårsperioder är svårt. När säsongen är slut vill grenarnas TR-nämnder utvärdera, få input, skriva nya förslag, lägga ut på remiss, utvärdera synpunkter och ska lägga fram ett förslag till tävlingssektionen för beslut. För att vi i år skulle lyckas lägga ut dessa förslag på hemsidan innan beslut i TS, var TR-nämnderna tvungna att vara klara med sina TR till 31 augusti.

Det stora arbetet med våra TR görs av ideella krafter, och Ett stort tack till alla Er som har jobbat med årets ändringar!

Hur ska vi göra detta riktigt bra i framtiden?
Vi vill förändra vårt arbetssätt med ”TR 2015-2016” enligt nedan, vilket ger alla intresserade möjlighet att vara mera delaktiga i arbetet.

Steg 1: 1 maj tom 31 augusti 2013 kommer det finnas möjlighet att komma med inspel eller direkta förslag på ändringar via en länk på ridsport.se

Steg 2: Under hösten 2013 skriver TR-nämnderna om sina TR, och vi kommer också att börja arbeta med att alla TR konsekvent får samma kapitelindelning, språkdräkt och system för regler.

Steg 3: I februari 2014 kommer samtliga TR ligga ute på remiss på ridsport.se!

Steg 4: I mars-april 2014 görs de sista justeringarna av TR-nämnderna

Steg 5: I maj 2014 fastställer Tävlingssektionen TR, Tävlingsreglemente för 2015-2016

Detta innebär att vi inför tävlingsåret 2015:
- Kan ge arrangörsklubbarna förutsättningarna innan man ansöker om en tävling
- Kan uppdatera TDB, tävlingsdatabasen, innan första propositionen ska vara klar oktober 2014
- Vi hinner att utbilda domare/banbyggare under hösten 2014

Vi hoppas att ni alla kommer att uppskatta denna tydliga och öppna process att arbeta fram våra tävlingsreglementen!

Tobias Mattsson, ordförande Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons