Körkommittén, zonledarna och deras uppdrag

2012-02-21

Körkommitténs och zonledarnas uppdrag

Körkommitténs uppdrag
Körkommitténs uppdrag är att skapa en långsiktigt hållbar strategi och verka för en positiv utveckling av bredden för att på sikt nå de mål som satts upp av Svenska Ridsportförbundet.

Det innebär främst att

  • Ansvara för mål, verksamhetsplan och budget för sportkörning.
  • Arbeta fram en ”Strategi och handlingsplan” med fokus på att få svensk sportkörning att växa nationellt för att säkerställa internationella framgångar.
  • Ta fram åtgärder som sänker kostnaderna för de aktiva.
  • Det genomförs Svenskt Mästerskap i sportkörning med åtföljande anpassning av regelverket.
  • Säkerställa och utveckla den nationella tävlingsverksamheten.
  • Förenkla regelverket

Zonledarnas uppdrag
Zonledarna ska fungera som länken mellan körkommittén och distrikten. Med en gemensam syn på körsporten ska de lyfta och aktivera distriktsgrenledarna i deras roll.

Det innebär

  • Samordning av kurser, utbildning och clinics inom zonen samt främja samarbetet mellan zonerna.
  • Samordna tävlingsterminerna tillsammans med zonerna och distrikten.
  • Främja samarbete med andra grenar av körsport - brukskörning, Traditional Driving, trav m.m.
  • Arbeta för att lagserier och cuper skapas, med målsättningen att få fler tävlande genom mentorskap. 

Bakgrund
Nuvarande körkommitté och dess organisation tillkom 2008. Målet var att ge sportkörningen bättre möjligheter att föra ut sporten till fler hästintresserade som kan bli kuskar och att få sporten att utvecklas.

Man upplevde att det fanns kontaktproblem mellan Ridsportförbundet och sportens utövare på mellan- och nybörjarnivå. Det kan förklaras med att våra elitkuskar, som varit mycket framgångsrika i tävlingar, och kretsen kring dessa, under lång tid varit tongivande. Det kortsiktiga målet att kunna ta medaljer och hävda Sverige internationellt hade överskuggat ambitionerna att få fler utövare. Den inställningen hade också centralt stöd.

Fokuseringen på etablerade kuskar och deras framgångar, kombinerat med avsaknaden av långsiktig strategi, medförde svag eller ingen återväxt. Sporten saknade därför bredd. Bredden är nödvändig för att kunna upprätthålla och föra vidare den tradition vi har som en mycket kapabel och framgångsrik körnation.

För att nå framgångar längre fram i tiden, är det mycket viktigt att de etablerade kuskarna får möjlighet att föra ut sina kunskaper till en ny generation kuskar. Ett sätt för SvRF att nå disktrikt och klubbar på ett bättre sätt, var att indela Sverige i fem zoner med etablerade zonledare.

Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons