Domarnämnden

Domarnämnden i sportkörning har som uppgift att ta till vara på domarnas intressen och vara ett forum dit domare och överdomare kan vända sig med frågor. 

Nämnden ska även se till att auktoriserade domare har möjlighet att fortbilda sig och behålla sin auktoritet genom att kunna gå en repetitionskurs vartannat år. 

En viktig uppgift är att kontrollera att det finns tilläckligt många domare med god geografisk spridning, samt i god tid innan brist uppstår på domare ordna nya kurser för aspiranter som önskar bli domare. 

Här kan du läsa mer om funktionärsutbildningen och bestämmelser för domare i sportkörning.

Domarnämnden i sportkörning

Gun Hagring (ordf.) e-post
Gertie Viebke e-post
Leif-Göran Rasmusson e-post


Senast uppdaterad: 2019-04-04
Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons