Zon- och Distriktsgrenledare i sportkörning

Zonledarna ingår i Körkommittén och fungerar som länken mellan körkommittén och distrikten. I distrikten ska det även finnas en distriktsgrenledare som är länken mellan zonledare och föreningarna. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara zon- och distriktsgrenledare inom sportkörning. 

Zonledarens uppdrag

Distriktsgrenledarens uppdrag

Kontaktlista för zon- och distriktsgrenledare (pdf) uppdaterad 2019-01-08)

Sverigekarta med zonindelning


Senast uppdaterad: 2019-01-08
Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons