Karenstider för vissa preparat

Karenstider för preparat/substanser (övriga läkemedel) & övriga behandlingar etc.  

Listan innehåller karenstider för vissa behandlingar, vissa substanser, grupper av substanser samt läkemedelssubstanser som är inregistrerade i ett annat nordiskt land och där det finns en gemensam nordisk tävlingskarenstid. 

Senast uppdaterad 2015-01-04
Nyinlagd information är kursiverad.

Preparat/substans/åtgärd Karenstid
ACTH-preparat, minst 14 dygn
Akupressur, förbjudet under tävlingsdagen
Akupunktur, 96 timmar
Altrenogest (allyltrenbolon), minst 14 dygn
Anabola steroider, förbjudet

Blistring, minst 96 timmar
Bronkodilaterande (luftrörsvidgande) preparat, minst 14 dygn

Capsaicin, Capsicum förbjudet
Cedar oil förbjudet
Chiropraktisk behandling, 96 timmar
Cyklosporin minst 14 dygn

Dantrolen, minst 8 dygn
Desinfektionsmedel, tex klorhexidin, 0 timmar

Elektricitet, 96 timmar
Ex temporeläkemedel, minst 96 timmar

hCG (humant choriongonadotropin) förbjudet att ge till hingst, 96 timmar vid behandling av sto
Homeopatika, med spädning mer än 1:10.000, minst 96 timmar
Hormonpreparat med långtidsverkan för att skjuta upp brunst, 12 månader
Humanmedicinska preparat, minst 96 timmar

Implantat av kulor i livmodern för att skjuta upp brunst, 0 timmar
Immunologisk kastrering (GnRH-vaccin) förbjudet
Inflammationshämmande preparat, (t ex DMSO) minst 14 dygn
Inhalation med koksaltlösning, förbjudet under tävlingsdagen (gäller från 1/11 2009)
Inhalation med läkemedel, karenstid beroende av läkemedlet
Injektion/infusion oavsett preparat, minst 96 timmar
Inseminationsvätskor med antibiotika, minst 96 timmar
Invärtes naturläkemedel, minst 96 timmar
IRAP (Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein) minst 14 dygn
Isoxsuprine, rekommenderas ej till tävlingshäst

Koffein, minst 14 dygn
Kortikosteroider, behandling med svårlösliga, starka och mycket starka, minst 28 dygn
Kortikosteroider, behandling med övriga i annat än led, bursa eller senskida, minst 14 dygn
Kortikosteroider i led, bursa eller senskida, minst 28 dygn

Laserbehandling, 96 timmar
Led-, bursa- eller senskideinjektion/-punktion, minst 14 dygn
Licensläkemedel, minst 96 timmar
Ljusbehandling med monokromatiskt ljus/LED-ljus/infrarött ljus i terapeutiskt syfte 96 timmar
Läkemedel för andra djurslag än häst, minst 96 timmar

Massage med händer, 0 timmar*
Massage med utvärtes verkande apparat, 0 timmar*

Naprapatisk behandling, 96 timmar
Nedkylning med annat än vatten (gäller ej kylleror och -liniment med 0 timmars karenstid), förbjudet under tävlingsdagen (gäller från 1/11 2009)***
Nässvalgsondering, förbjudet under tävlingsdagen

Pentosanpolyfosfat, minst 14 dygn
Polyakrylamidhydrogel, ej till tävlingshäst
Prednisolon 14 dygn
Preparat innehållande prokain, minst 14 dygn

Rengöringsmedel, 0 timmar

Seminvätskor innehållande antibiotika, minst 96 timmar
Slemlösande preparat (ex bromhexin, dembrexin), minst 7 dygn.
Stötvågsbehandling (shock wave therapy)**** 10 dygn

Tiludronat minst 14 dygn, från 1/8 2014 28 dygn
TNS, 96 timmar
Trimetoprim, minst 96 timmar

Ultraljudsbehandling, 96 timmar*

Veterinärmedicinska läkemedel utan indikation för häst, minst 96 timmar.

* Alla typer av elektrisk apparatur för utvärtes behandling av häst på tävlingsområdet under tävlingsdag, är ej tillåten from 1 januari 1999. Se även Tävlingsreglementet.

** Medicintekniska hjälpmedel skall ur karenstidssynpunkt betraktas som läkemedel. Karenstiden bestäms av de aktiva substanserna och är minst desamma som motsvarande läkemedel. Då dessa hjälpmedel inte är läkemedel avsedda för häst ges de alltid på egen risk.

*** För utvärtes preparat se Karenstider för vissa utvärtes produkter

**** Stötvågsbehandling (shock wave therapy) ska alltid utföras under veterinärs ansvar.

Alla karenstidsbelagda behandlingar måste journalföras med uppgift om datum, hästens id, diagnos, läkemedel eller åtgärd, karenstid, dosering, tillförselsätt samt signatur av den som behandlar och i förekommande fall veterinär. Journalen skall sparas i 1 år, om hästen inte är undantagen slaktkarens skall journalen sparas i 5 år! Blankett finns HÄR


Senast uppdaterad: 2015-01-09
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsor

Grensponsor Dressyr

Sponsorer

Medlemstidning

Annons