Verktygslåda


tryggistalletHur är läget?
Genom att göra enkäten som du hittar HÄR, kan du själv stämma av hur du uppfattar stämningen i din förening. När du har gjort det kan du själv välja om du vill ta frågan vidare och uppmana din förening att börja jobba med frågor som handlar om trygghet, attityder och värderingar.   

Uppmana!
Oavsett om du är aktiv, ledare, tränare, förälder eller förtroendevald i din förening har du möjlighet att skicka en uppmaning till din styrelse om att ta ett första steg mot en tryggare och trevligare stallmiljö. Det behöver inte betyda att du tycker att klimatet är dåligt i stallet, men även det som är bra kan bli bättre! Uppmaningen kan du lämna anonymt i din förenings brevlåda. Vad de sedan väljer att reagera och agera, är upp till dem.

Här hittar du uppmaningen (pdf)

Kartläggning av nuläget
I kartläggningen, som har utformats ihop med Friends, har ni möjlighet att få ännu bättre grepp om läget i er förening. Vilka områden fungerar bra och vilka måste ni börja jobba mer med? Kartläggningen är uppdelad i två versioner – en stängd del som vänder sig till era ledare och förtroendevalda i föreningen och en öppen där alla aktiva i föreningen har möjlighet att ge sin bild av stämningen i stallet.

Kartläggningen finns tillgänglig att söka som projekt via Idrottslyftet fram till och med 5 maj 2014.
>> Läs mer HÄR

Hur hade du gjort?
Att utgå från olika case är ett beprövat och bra verktyg för att diskutera frågor som kan kännas svåra eller obekväma att prata om. Här på hemsidan har vi tagit fram ett antal exempel, diskutera dem gärna tillsammans med dina kollegor eller vänner.
>> Till case

Goda exempel
I våra tänkvärda artiklar hittar du goda exempel att samtala kring.
>> Till Goda exempel

Material
Värdefullt - SISU Idrottsutbildarnas satsning på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att få idrottsföreningar runt om i landet att samtala och fundera över vad som är vikigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad ni som förening vill stå för och förknippas med för värden. Läs mer om projektet Värdefullt

VARA - Ridsportens egen handledning med förslag och tankar kring metoder att jobba med för att stärka i första hand, tjejers självkänsla. Du hittar materialet bland ridsportens material på www.idrottsbokhandeln.se

Stödmaterial - Ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller övergrepp inom idrotten. Men när en förening upptäcker oacceptabelt beteende är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera. SISU Idrottsutbildarna har lanserat ett nytt stödmaterial för att säkerställa att alla ska känna sig trygg i sin idrott. Läs mer på rf.se


Senast uppdaterad: 2014-03-14

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer

Sök distrikt

Vad händer i ditt distrikt? Här kan du hitta ditt distrikts hemsida, med information om kurser och andra aktiviteter.

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
vw_alltrack[2]

För värdefull last

Hitta den fyrhjulsdrivna bil som passar dig bland våra begagnade Volkswagen.

Till söksidan

Förbundssponsorer

Sponsorer

Medlemstidning

Annons