Årets ridlärare

Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Utbildningssektion utlyser ett nyinrättat stipendium á 10'000 kronor:

Årets ridlärare

Motivet för inrättandet av stipendiet är att lyfta fram och synliggöra hur viktigt ett gott ledarskap är. Nominering av stipendiater kan göras av person eller förening.

Definitioner Svenska Ridsportförbundets Ridlärarstipendium:

  • Ett stipendium om 10'000 kronor kommer att delas ut i samband med Stockholm International Horse Show 2012.
  • Nominering kan göras av förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet eller av annan fysisk person.
  • Förslag skall vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast 28 september 2012.
  • Besked om vem som tilldelas stipendiet meddelas senast 15 oktober.
  • Stipendiet är avsett för fortsatt utbildning, fortbildning, studieresa eller liknande.
  • Ridlärarens ledarinsatser skall ligga i linje med ridsportens idéprogram Ridsporten Vill.

Med Ridlärare avses: yrkesverksam person som har avslutad och godkänd yrkesutbildning, SRL I, II eller III, och som är verksam inom förening med ridskoleverksamhet ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Nominering ska göras skriftligt. Av ansökan ska tydligt framgå personuppgifter. Genomförd utbildning ska verifieras och nomineringen ska ge en beskrivning över ledarinsatserna samt motivet till nomineringen. Bifoga även en beskrivning av vad stipendiet är tänkt att användas till.

Nominering skickas till:
Svenska Ridsportförbundet, Lena Annergård, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm


Senast uppdaterad: 2012-09-11
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons