Hästkraft i lobbyarbete inför valet 2010 på Skeppsholmen i Stockholm
FOTO: Roland Thunholm

Lobbytips för ridsporten i valet

Valet 2014 är viktigt för ridsporten.
Svenska folket ska säga sitt vid fyra valtillfällen.  Vi går till EU-valet 25 maj, riksdagsvalet och kommun- och landstingsval söndagen 14 september.
Svenska Ridsportförbundet ska inför valen leda vägen mot en friskare ridsport.
Ridsporten ska synas och höras i debatten.

De två områdena med hästkraft  i är:
-  Friskvårdsfrågan
-  Anläggningsproblematiken

Tillsammans kan vi göra skillnad.  Här är några tips till din förening. I högerkanten hittar du de "lathundar" som finns i projektet "Ridklubben - en resurs i din kommun".

Lobbytips

Upprätta en handlingsplan
- Vad vill vi åstadkomma? Formulera tydliga mål och ha ett klart budskap.

Kartlägg frågan och bestäm arbetssätt
-          Research
-          Vilka ska vi kontakta?
-          Goda förebilder?
-          Samarbete med andra föreningar?

 • Första kontakten/mötet
 • Plats och tid
 • Dagordning - tydlighet och driv en fråga i taget
 • Ge kunskap, fakta, (tre) argument och lösningar
 • Kommunicera budskapet vid flera tillfällen
 • Uppföljning och eventuellt avslut
 • Lyft fram allmänintresset och opinionsbilda via media
 • Organisera föreningskampanjer

När du kontaktar dina politiker:

 • Använd de ingångar du har
 • Sänd information
 • Ge positiv respons och håll kontakten
 • Skriv utkast till debattartiklar
 • Ställ frågor på öppna möten
 • Begär ut offentliga handlingar
 • Verka för en rapport eller utredning
 • Påverka via media

Goda Argument

 • Stallet är en frisk miljö
 • Den svenska ridskolan är unik och ger en sund mötesplats
 • Idrott – ridsporten är tävlingsmässigt världens mest jämlika sport och kvinnor och män kan tävla mot varandra i alla åldrar
 • Engagemang – livslångt intresse
 • Hästkraft – samvaron med hästen är väldokumenterat bra

Några bra siffror att använda

 Statistik

 • En halv miljon svenskar rider. 150 000 enskilda medlemmar är engagerade i över 900 föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.
 • 65% är under 26 år.
 • Hälften av alla föreningar har ridskola.
 • Ridsporten är andra till femte på listan av största idrotterna beroende på hur man räknar.
 • Cirka 5 miljoner ridtimmar årligen.
 • Cirka 30 000 tävlingsryttare.
 • 8 000 ridskoleponnyer och hästar.
 • 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
 • 600-700 ideella ungdomsledare utbildas årligen. 

Senast uppdaterad: 2014-05-06
media tidning

Ridsporten och valet i media

Följ vad som skrivs i media
BB04-04-Karin_Mattsson-SDS

Idrottsvalet 2014

Riksidrottsförbundet

Läs mer
gilla häst atg

Stöd uppropet!

Gilla häst är ett upprop till dig som gillar hästar och vill stärka hästens ställning i Sverige.

Läs mer
inbjudan_almedalen_2014_LR

Möt ridsporten i Almedalen

Läs mer

Valet i media

Annons