Det finns många regler och lagar att ta hänsyn till om du ska transportera en häst. Kort sammanfattat finns det tre typer av bestämmelser att ta hänsyn till:

  • Jordbruksverkets allmänna bestämmelser för transport av häst
  • Transportförordningen (EG 1/2005) 
  • Lagen om yrkesförarkompetens (YKB) (2007:1157)

Givetvis ska du även ha korrekt körkort för den typ av transport du avser köra. 

 

HÄR hittar du mer information om transportregler


Senast uppdaterad: 2018-06-17
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons