Guide för tävlingsarrangörer

Säkerhet på tävling omfattar alla.  Hästarnas, ryttarnas, medhjälparnas, funktionärernas och inte minst publikens säkerhet.

Planering av tävlingsplatsen är viktig. Parkering med goda ytor för lastbilar och transporter och utrymme mellan fordonen samt vägar till och från parkering till framridning och tävlingsbana ska finnas tydligt angivna.
Logistiken på en tävlingsplats har stor betydelse. Det är överdomarens ansvar att gå igenom den.

Tävlingsplatsen ska ha en anläggningsskiss som anger var tävlingsbana, framridning, parkering och publikplatser finns.
Utrymningsvägar och till- och utfarter för räddningspersonal ska vara fria.
Arrangören har också en säkerhetsansvarig som går igenom tävlingsplatsen som kan kontrollera att till exempel tillfälliga eldragningar och kablar märks på ett säkert sätt.

Utrustning på tävlingsplatsen ska finnas för akut läkar- respektive veterinärvård.
Avskärmningsmöjligheter för att kunna behandla patient och häst i lugn och ro behövs också.

Lästips: Om sjukvårdspersonal på tävlingsplats

Så här säger TR I:
Olycksfall ryttare

”Olycksfallsvård ska vara så ordnad att skadad ryttare snarast kommer under sakkunnig vård. Ambulans ska kunna tillkallas omgående. Om läkare inte finns tillgänglig på tävlingsplatsen hela tiden måste sjukvårdspersonal finnas.

2.1. Sjukvårdspersonal.

Sjukvårdpersonal ska vara sakkunnig och lägst ha aktuell utbildning i HLR för att vid en olycka kunna ta hand om såväl lättare skador som att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans.

Sjukvårdspersonalens placering ska vara tydligt utmärkt. Specifika krav för sjukvård kan finnas i respektiveTR. ”

”Ryttarens säkerhet
Vid tävlingsarrangemang där legitimerad läkare/sjuksköterska kan knytas till tävlingsarrangemanget har denne skyldighet att utföra medicinsk undersökning efter inträffad händelse som kan sätta ner ridförmågan. Ryttare har inte rätt att undandra sig sådan undersökning och bedömning efter inträffad händelse. Samråd med överdomaren ska ske men läkaren/sjuksköterskan har rätt att meddela startförbud på medicinska grunder.
Om legitimerad läkare/sjuksköterska inte finns på plats kan överdomaren meddela startförbud för ryttare som efter inträffad händelse bedöms vara olämplig att starta. Om medicinsk sakkunskap finns på tävlingsplatsen ska över­domaren samråda med vederbörande.
Läkarens/sjuksköterskans/överdomarens/domarens beslut kan inte överklagas.”

Veterinärbesiktning
Ett tips är att träna att visa häst vid hand redan hemma på din egen ridanläggning.
Träna på att ”trava upp” hästen på ett lugnt och säkert sätt. Undvik köbildning vid veterinärbesiktningen, håll avstånd till andra hästar och se till att logistiken till och från besiktningsplatsen fungerar utan att hästarna möts för nära eller hetsar upp varandra.
Viktigt:

Hjälm ska bäras av den som visar hästen för veterinären.

Framridning
Framridningen kan bli en spännande historia. Inför första tävlingsstart kan hästarna vara väl så laddade och explosiva. Unghästar på en framridning är orutinerade och kan reagera plötsligt och oväntat.
Storleken på framridningen bestämmer om arrangören tillsammans med överdomare tar beslut om hur många ekipage som får vara där samtidigt.
Handlar det om hoppning så ska det minimum finnas två framhoppningshinder. Placerade på ett sätt så att medhjälpare har utrymme att vistas mellan hindren. Längdhinder- oxer – ska ha säkerhetshållare på bakre bommen som löser ut.
( skiss på förslag med kavaletti i mitten som avdelare)
På vissa framhoppningar har under senare säsonger det testats att ryttarna rider i samma varv. (Skrittande ekipage på spåret, övriga innanför.)

Det upplevs av många ryttare som säkrare om hästen är rädd för att möta andra hästar.

Att visa hänsyn är viktigt på framridning, att ha ett öga på det som händer omkring och underlätta för varandra.
Tänk på att framridningen inte är öppen för den som gjort sin ritt. Trava av din häst på annan plats.

Röd rosett
En röd rosett fästs i hästens svans för att visa att den kan sparka mot andra hästar eller människor. Respektera rosetten och håll avstånd till denna häst.


Prisutdelning
Det är viktigt både för hästarna och ryttarna att prisutdelningen och ärevarv blir lugna.
Normalt ska de sex främst placerad ekipagen in till prisutdelning i hoppning och tre i dressyr.

OBS: Till hundägare – alla hundar på en tävlingsplats ska vara kopplade.

Checklistor

  • Checklista - Säkerhet inför tävling, 2 sidor enkel mall i A4 (34 kB)
  • Checklista - Säkerhet inför tävling, 4 sidor med bild i A5 (185 kB)
    (checkpunkterna är samma i båda dokumenten)

Senast uppdaterad: 2018-06-03
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons