FOTO: Mikael Sjöberg

Hästhantering

Låt hästen få vara häst

Hästen har varit människans husdjur i flera tusen år. Ändå har hästen i hög grad kvar de instinkter som var nödvändiga för att kunna överleva som vildhäst. Hästen är fortfarande ett flockdjur som styrs av flyktinstinkten. Hellre fly än illa fäkta - det är hästens motto. Om en häst upptäcker en fara uppmärksammas det genast av resten av flocken. På bråkdelen av en sekund drar en häst som flyr med sig alla de andra. 

Flock- och flyktinstinken hänger ihop och påverkar hästen i alla situationer. Lär dig förutse hur hästen reagerar. Var beredd på vad som kan hända. Behåll ditt eget lugn så smittar det av sig på hästen. Lägg ner mycket tid på grundutbildningen och på att skapa förtroende mellan dig och hästen - det har du igen många gånger om längre fram. Ett bra sätt att komma till rätta med flock- och flyktinstinkter är att släppa ut hästen i hagen ett par timmar varje dag. Där kan den rasta av sig, träna sitt flyktbeteende och få vara häst tillsammans med sina kompisar. Och du får en lugn, harmonisk, rastad häst som gjort sig av med sin överskotts energi.

Ur Ridsporten Vill: Grundläggande hästkunskap är ett vitt begrepp men enkelt beskrivet står det för den kunskapsnivå som vi anser att alla som håller på med hästar bör ha. Det handlar om att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta hand om och sköta en häst.

Alla måste få möjlighet att lära sig hur hästen fungerar, hur den ska skötas och hur den ska hanteras på ett säkert sätt. Kunskap om hästens beteende ligger också till grund för förståelse för hästens situation. Det är minst lika viktigt som att lära sig sitta rätt i sadeln. Okunskap är ofta orsak till att hästar far illa och att olyckor sker.

Mer om hästens beteende

Instinkter
Hästens sinnen
Kommunikation
Mer litteratur


Senast uppdaterad: 2018-06-17
070128 Ny hjälm1 låg

Aktuell forskning

om säkerhet

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Annons