Det finns flera möjligheter att rida upp för ridborgarmärket.
FOTO: Roland Thunholm/arkivbild

Så går det till

Alla kan vara med!

Ridborgarmärket är till för alla. Kanske är det första gången du sitter upp på en häst och rider upp för märket. Eller är du  förälder som vanligtvis bara tittar på från marken.
Det spelar ingen roll om ridklubben har en ridskola eller det är klubb med endast privatryttare.
Alla ryttare kan vara med i Ridborgarmärkestagningen och klubben med i tävlingen om fina priser.
Du behöver inte heller vara medlem i någon ridklubb. Men efter att ha tagit märket lär du säkert vilja fortsätta och bli medlem i en ridklubb.

Utefter ryttarens förutsättningar och förkunskaper kan Ridborgarmärket tas genom ett enklare eller ett längre program. För ridgrupper där alla ryttare tagit märket på "vanligt sätt" en gång finns Ridborgarkadriljen som kan ersätta det vanliga Ridborgarmärkesprogrammet.

Kort program:
Ryttaren rider i valfri gångart i 200 meter (1,5 varv i 20x40 meters ridhus). Ryttaren väljer själv, utefter förutsättningar och efter märkeskontrollantens råd, om hon/han vill rida i enbart skritt eller även vill trava och galoppera.

Långt program:Rid ett halvt varv i skritt. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv. Ett halvt varv i skritt.

Börja trava. Trava två varv, valfritt nedstittning eller lättridning. Vänd över ridbanan i skritt och byt varv. Rid två varv i trav valfritt nedsittning eller lättridning.

Fatta galopp, rid två varv i galopp. Du ska rida minst en långsida i galopp för att vara godkänd. Vänd över ridbanan i skritt eller trav. Byt varv, fatta ny galopp och rid två varv i galopp.

Ridborgarkadriljen:
Det är både roligt och lärorikt att rida kadrilj. Ska en hel ridgrupp ta Ridborgarmärket så kan kadriljen vara passande att lägga in i ordinarie lektionstid. 

Ridborgarkadriljen kan ridas med minst fyra och max tolv ryttare och den finns i tre svårighetsgrader, från Lätt C till Lätt A.

Program (pdf)

Ridbanan

Ridborgarprogrammet rids på en ridbana på cirka 20x40 meter. Är ridhuset större kortas ridytan til 20 X 40 meter. 

Regler

  • Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får genomföra märkestagning för Ridborgarmärket.
  • Även ryttare som inte är medlem i någon förening får ta Ridborgarmärket, till exempel föräldrar, syskon, kompisar, politiker med flera.
  • Antalet redovisade märken får inte överstiga antalet köpta märken.
  • Om uppgifter saknas eller inte är fullständiga i protokollet för den som tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt.
  • Hästen kan ha en ledare under provet. Det enda kravet är att ledtygel används och att ledaren går vid hästens bog. 

För att skapa lika förutsättningar för alla föreningar är det viktigt att reglerna för Ridborgarmärket följs.

Ridborgarmärkesbas och märkeskontrollant

Utse en ”Ridborgarmärkesbas” som är huvudansvarig i er förening, beställer märken och är kontakten mot Svenska Ridsportförbundet.  

Ridborgarbasen utser ett antal märkeskontrollanter i sin förening som bedömer de planerade ritterna. Märkeskontrollanterna finns till för att Ridborgarmärkesbasen inte ska behöva bedöma alla ritter själv och kan vara till exempel ridlärare eller tränare i föreningen. Kontrollanterna ser till att ritterna sker på ett säkert sätt och att reglerna följs.

Meddela namn på Ridborgarmärkesbas och märkeskontrollanter till Svenska Ridsportförbundet, lena.annergard@ridsport.se

 

Protokoll

Alla Ridborgarritter antecknas på ett protokoll. I protokollet ska finnas namn på personen, födelsedatum, och telefonnummer.  Det enklaste sättet att skaffa protokoll är att skriva ut själv via länk ovan. Om någon uppgift saknas för den som tagit Ridborgarmärket räknas det inte som en genomförd ritt.

Beställ märken

Så här beställer du


Senast uppdaterad: 2019-02-11

Ladda ner mer information

  1. Kom igång med Ridborgarmärket
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons