Ökad mångfald gör ridsporten rikare. Umeå RF är en förening av flera som jobbar för att nya grupper ska hitta till stallet.
FOTO: André Larsson

Ny rapport om ridsport och integration

2017-08-17

-Som den stora samhällsaktör vi vill vara är det viktigt att vi arbetar för en ökad mångfald. Att spegla samhället är vårt uppdrag men det är också en ren överlevnadsfråga. 
- Nya grupper med andra erfarenheter gör ridsporten rikare och tvingar oss reflektera och utveckla verksamheten. 
Det säger Svenska Ridsportförbundets vice ordförande Helena Carlsson med anledning av en ny rapport om ridsport och integration som gjorts i samarbete med Malmö Högskola.

Ridsport för alla, hela livet är Svenska Ridsportförbundets paroll. Men idag finns få med utländsk bakgrund inom ridsporten.

- För forskningen är den här studien viktig eftersom vi behöver veta mer om idrott och integration, och inte minst inom ridsporten där det nästan inte finns någon liknande forskning sedan tidigare, säger Susanna Hedenborg, professor i Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola.

HÄR hittar du hela rapporten (pdf).

Tillsammans med doktoranden Anna-Maria Hellborg har hon på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet analyserat tidigare integrationsprojekt inom ridsporten.
Studien är ett kunskapsunderlag för att ridsporten bättre ska ta tillvara kraften och gemenskapen i stallet för att öppna dörrarna för fler, samt skapa en hållbar strategi för ridsport och inkludering.
- Vi behöver växa oss större och vill såklart att fler ska hitta till stallet och upptäcka glädjen och passionen i ridsporten.
- Tillsammans med hästar är vi alla lika och vår sport rymmer många livsviktiga värden som vi vill dela med fler. Som till exempel jämlikhet, empati och vår jordnära ledarskola, säger Helena Carlsson
Umeå RF 2 André LarssonHos Umeå RK har satsningen på månfald gett nya perspektiv. Foto: André Larsson

Men för att locka nya grupper till stallet kan vi inte räkna med att göra som vi alltid har gjort, menar Susanna Hedenborg.
- Vi ser behovet av en större öppenhet för nya grepp, utan att för den skull tumma på säkerheten tillsammans med hästarna.
- Hästens språk är visserligen universellt men idag sker till exempel kommunikationen i stallet ofta via skyltar och lappar, och redan där stänger man ju ute vissa grupper, säger hon.

Tillgänglighet handlar också om att arbeta för bra kommunikationer, något som flera föreningar lyfter i studien.
- Se till att bussen går ända fram till ridskolan! Många anläggningar ligger utanför tätorten och att det är svårt att komma dit utan bil, säger Susanna Hedenborg.

Susanna Hedenborg1 120607 RT lågSusanna Hedenborg är professor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola. Foto: Roland Thunholm

Att öppna dörrarna för fler hör till Ridsportförbundets strategiska mål mot 2025.
- Många föreningar pekar på strukturella utmaningar och där har vi som förbund förstås ett stort ansvar, säger Helena Carlsson.
- Men jag tror också vi kan göra stor nytta med små medel. Samarbeten med andra aktörer har visat sig vara en viktig framgångsnyckel i mångfaldsarbetet och bara genom att sprida goda exempel kan bra satsningar smitta av sig till fler.
-
Vårt mål är att bygga en nyfiken, välkomnande och hållbar verksamhet där alla känner igen sig och vill vara kvar. Där projekt blir verksamhet och trösklarna till stallet hyvlas ner. Det är ett viktigt arbete, men det kommer att ta tid.

Samarbetet med Malmö Högskola får en fortsättning. Nästa steg är att samla erfarenheter från utlandsfödda som börjat rida eller kanske deltagit i ridsportens integrationsprojekt. 

Rapporten ”En ridsport för alla” presenteras bland annat på Svenska Ridsportförbundets politikerseminarium ”Ta vara på hästkraften” som äger rum i samband med Longines FEI EM i Ridsport i Göteborg på måndag den 21 augusti.

Mindre bild till webbHos Vingåkers RK har asylsökande hittat till stallet och en kille har fick sitt allra första sommarjobb just här. Foto: Susanne Wahlström

SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons