Det måste ske ett systematiskt arbetsmiljöarbete för ridklubbarna.
FOTO: Roland Thunholm

Arbetsmiljöarbete på ridskolan

2014-03-10

Arbetsmiljöarbete är ett måste för landets ridskolor. I stallar, ridhus och hagar arbetar människor, djur och maskiner tillsammans. Miljön måste vara så säker som möjligt för både människor och djur. Riskerna ska minimeras.

Driver din förening ett systematiskt arbetsmiljöarbete?
Kan föreningen vad arbetsmiljölagen säger?

Arbetsmiljöverket är myndigheten som:
  ”arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. På varje arbetsplats ska det finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.”

Arbetsmiljöverket har rätten att ge ut föreskrifter kring arbetsmiljön.
Här gäller det för landets ridsportföreningar att hänga med.
Landets ridskolor måste ha ett systematiskt miljöarbete, SAM, som är dokumenterat.

Så här förklarar Arbetsmiljöverket på sin webb:

”Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.”

På Arbetsmiljöverkets webb går det att hitta en interaktiv utbildning.
Titta gärna på den:

Interaktiv utbildning
Under 2014 kommer Arbetsmiljöverket att utöka kontrollen för företag som har hästverksamhet. Dessutom träder nya regler i kraft 1 juli. Dessa omfattar framförallt vitesbelopp när brister påvisas av kontrollanter. Vitesbeloppen kommer att höjas.

Det går även att prenumerera på nyheter från Arbetsmiljöverket för att hålla ridsportföreningen löpande informerad.
Prenumerera på nyheter

Det finns också företag att ta hjälp av i detta arbete.

NC Arbetsmiljöpartner har tagit fram ett speciellt ”Arbetsmiljösystem för ridskolor”.
Företaget erbjuder föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet en rabatterad årsavgift vid prenumeration på arbetsmiljösystemet för ridskolor
I paket ingår säkerhetsapp för elever och personal, rådgivning och instruktionspärm med verktyg för säkerhetsarbetet. 

Arbetsmiljösystem för ridskolor

SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons