Ridskolehästar och triangelmärkning

I mitten av 1990-talet fastställde Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion att triangelmärkta hästar inte ska användas i lektionsverksamhet vid ridskolor anslutna till förbundet.

Beslutet har delgetts distriktens besöksansvariga och vunnit acceptans bland ridskolorna.

Motivet för ställningstagandet är främst att en ridskola inte ska ha ekonomisk vinning av en häst eller ponny som inte är fullt brukbar, och att ridskolehästar inte får betraktas som andrahandsprodukter.

En triangelmärkt häst har av veterinär och försäkringsbolag bedömts att inte kunna komma tillbaka till det brukningsområde den är tänkt för och försäkringsbolaget har (i vissa fall) betalat ut hela, eller en del av, försäkringsbeloppet. För att markera detta märks hästen med en triangel.

Tanken bakom en triangelmärkning är att hästen kan fortsätta i avel eller som promenad- eller sällskapshäst. Den ska inte användas i regelbundet arbete i någon form.


Senast uppdaterad: 2011-06-07
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons