FOTO: Mikael Sjöberg

Ta chansen och utveckla er förening

Idrottslyftet är regeringens satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan ni som förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet läsa mer om hur ni kan söka stöd från Idrottslyftet för att kunna genomföra utvecklingsprojekt i er förening!

Den del av Idrottslyftet som Ridsportförbundet fördelar heter Idrottslyftets föreningsstöd och genom det har föreningar möjlighet att söka stöd för att kunna genomföra nya spännande projekt för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Förutom föreningsstödet finns det även ett Idrottslyft som Distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller, kontakta gärna dem för mer information om deras möjligheter.

Den främsta målgruppen för Idrottslyftets föreningsstöd är barn och ungdomar. Vi ska alltid ha barnets/ungdomars bästa – dess välmående, hälsa och positiva utveckling – för ögonen. Undantaget för målgruppen gäller vissa utbildningar samt utvecklingsarbete för styrelsen genom pärmen "Vår Ridklubb".

Under 2016 kommer hela idrotten att göra en översyn av Idrottslyftet för att se hur vi kan göra Idrottslyftet ännu bättre. 2017 kommer vi sedan att gå in i en ny spännande treårsperiod med ett utvecklat Idrottslyft, vi kan därför inte garantera att de upplägget vi har i år kommer att vara bestående.

Idrottslyftets syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Idrottslyftet mål
"Att samtliga Specialidrottsförbund, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 – 25 år".

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott  och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. 

PRIORITERADE OMRÅDEN

  Idrottslyftets föreningsstöd är uppdelat i fyra huvudrubriker. Inom varje rubrik finns det sedan exempel på projekt föreningen kan genomföra.

 • Föreningsutveckling 
 • Ryttarutveckling 
 • Hästen 
 • Utbildning

Här kan ni läsa om exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis kan inspirera er i ansökningsarbetet.

RIKTLINJER

 • Föreningen ska vara medlem i Ridsportförbundet
 • För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggaren för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan
 • Eventuella tidigare genomföra projekt inom ramen för Idrottslyftet ska vara återrapporterade
 • Föreningsstödet vänder sig till barn och ungdomar till och med 25 år, därför är det viktigt att barn och/eller ungdomar är målgruppen för projektet
 • Idrottslyftet ger främst stöd till själva genomförandet av aktiviteterna
 • Varje förening kan beviljas max två projekt samt utbildningarna ULK/VULK, Basutbildningen, Ridledarkursen och FU steg I – III
 • Samma projekt kan beviljas medel i max tre år
 • Förhoppningen är att satsningarna efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet, därför är det viktigt att föreningen redan från början har en långsiktig plan för projektet, långsiktiga projekt prioriteras


SÅ GÅR ANSÖKAN TILL
Ansökan sker via föreningens sida på IdrottOnline Klubb. Alla medlemmar i föreningen som har inloggningsuppgifter till IdrottOnline Klubb kan skapa en ansökan, men det är endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig firmatecknare som kan skicka in ansökan. Dessa tre personer måste vara registrerade i medlemsregistret med respektive roll. Saknar ni inloggningsuppgifter? Kontakta den som är administrativt ansvarig för IdrottOnline i föreningen, den har behörighet att hjälpa er. Här hittar ni en manual för hur ansökan går till.

Sista ansökningsdag: 5 maj 2016
Inrapportering av genomfört projekt: Senast 31 december 2016

Handläggningstiden är ca fyra till sex veckor.

HAR DU FRÅGOR OM IDROTTSLYFTET?

Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare för hjälp och stöttning. Ni kan också kontakta ert distrikt eller ert lokala SISU kontor för hjälp och stöttning i ansökaningsarbetet. Här hittar ni en sammanställning av de vanligaste frågorna och tillhörande svar.

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet:
Sandra Wiklund sandra.wiklund@ridsport.se

Har ni tekniska problem med applikationen ska ni kontakta Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline.

 


Senast uppdaterad: 2016-03-23
pride2016 banner

Gå med oss i Prideparaden!

30 juli
Tidaholm-omslag-web

Ridklubben och kommunen

I en ny satsning arbetar Svenska Ridsportförbundet för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner.

Läs mer
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsor

Sponsorer

Medlemstidning

Annons