Mer litteratur

Säker med häst
utgiven av Svenska Ridsportförbundet

Kunskap och självdisciplin är de två viktigaste nycklarna till säkrare ridning och hästhantering. ”Säker med häst” innehåller Svenska Ridsportförbundets säkerhetsregler och är avsedd främst som en uppslagsbok för ridinstruktörer, tränare, styrelseledamöter och ryttare med goda bas kunskaper om hästar och ridning.

Ring och beställ på Ridsportförbundets Service AB telefon: 0220-456 00 eller beställ via mail: postorder @ridsport.se 

 Ange alt-text här.  


Ha häst - guiden

Det här är en skrift från Hästnäringens Nationella stiftelse. Här finns en samlad syn på de kunskaper och värderingar som är grundläggande för att ha häst. Guiden innehåller även en checlista och kontaktuppgifter till sakkunnig hjälp.

Finns att beställas på www.nshorse.se


Senast uppdaterad: 2014-02-21

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons