Ordning och reda i stallet.

Stallmiljön


Hästen skyddas av lagar, förordningar och föreskrifter. Den viktigaste lagen är Djurskyddslagen, som innebär att hästen ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Hästen ska tas om hand i en god djurmiljö så att den mår bra och kan bete sig på ett naturligt sätt.Takhöjd, golv och liggyta
Mått på stallets takhöjd, dörröppningarnas bredd, golv och liggytor är reglerade i föreskrifter. Står du i ett stall som har färdigställts efter den 1 augusti 2007, ska hästen hållas i box eller ligghall. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd DFS 2007:6 om hästhållning hittar på www.sjv.se.
Det går även bra att läsa skriften ”Bygga för häst”.

Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses. Några av de allmänna råden är:
- hästen kan se och höra andra hästar
- hästarna kan se och nosa på varandra.

Ljus och belysning
Ett häststall ska enligt djurskyddsförordningen vara försett med fönster för dagsljus men även andra ljusinsläpp för dagsljus uppfyller kravet. Varje box ska ha ett fönster, men det ska inte vara möjligt för hästen att komma åt fönstren så den kan göra sig illa. Lysrör ger ett bra skugg- och bländfritt ljus. Använd armaturer som är godkända för stall.

All belysningsanordning och elektriska ledningar, som hästar kan nå, ska förses med skydd. Ett bra tips är att placera lysrören i stallgången utmed spilt- eller boxraden. Om en häst stegrar sig i stallgången ska den inte kunna slå huvudet i lysrören och göra sig illa. Ljusa tak och väggar ger ett ljusare stall.

Hur varmt/kallt ska det vara i stallet?
Klimatet i stallet ska vara anpassat till hästen, med bland annat rätt temperatur och rätt luftfuktighet. En bra stalltemperatur, där både hästar och människor trivs, är omkring 10 grader och luftfuktigheten ska inte överskrida 70 procent. Det är OK för hästar att ha det kallare än 10 grader i stallet. Att det är kallt gör i regel ingenting. Om hästen fryser sätt på den ett täcke. När det gäller hästar som inte arbetas regelbundet kan det vara lämpligt att ge hästen mer grovfoder om stallet är kallt. Hästar mår inte bra av att stå i drag.

Ventilation
Ventilationens uppgift är i första hand att byta luften i stallet så att värme, fukt och koldioxid från hästarna samt gaser från gödsel och urin, inte gör att luften blir dålig att andas. Det ska givetvis inte lukta ammoniak eller mögel i stallet. Hästar mår inte heller bra av damm. En dålig stalluft kan göra att hästar får luftvägsproblem. Damm i stallet kommer främst från foder och strö. Men även hästarna avger damm.  Att borsta en lerig häst kan damma rejält i stallet. Om du har möjlighet så gör rent till hästarna, ströa och sopa stallgången när de är i hagen. Kan du borsta din leriga häst ute, blir det mindre damm i stallet.

Senast uppdaterad: 2009-03-11

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons