Hästen ska kunna lägga sig ner i spiltan.

I box och spilta


I ett stall kan hästen antingen stå i box eller spilta.

Spilta
Om hästen står i spilta ska den vara uppbunden med ett grimskaft som löper genom en metallring som är fastsatt i väggen framför hästen. Grimskaftets ena ände är fastsatt i grimman eller i en halsrem. Den andra änden är fastsatt i en grimskaftskloss av trä eller gummi. Grimskaftet ska vara så pass långt att hästen ska kunna ligga med huvudet vilande mot underlaget.

Det finns måttangivelser på hur stor spiltan ska vara, beroende på hästens storlek. Spiltan får inte vara så bred att hästen kan vända sig och stå på tvären när den är uppbunden. I spiltans bakkant ska det finnas en 10 cm hög regel (tröskel). På så sätt kan bädden ha samma tjocklek i hela spiltan. 

Nya regler för uppstallning i spilta gäller från 1 augusti 2010 enligt Djurskyddslagen. "En häst får inte hållas bunden i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per dygn.”  Vissa undantag från detta finns, du kan läsa mer om det i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd /DFS 2007:6 om hästhållning. Om du är i färd med att bygga stall får du inte bygga stall med spiltor, då det numera enbart är boxar som gäller.

Box
Om din häst är uppstallad i box står den lös och har utrymme att röra sig fritt i boxen. Regler bestämmer hur stor boxen minst ska vara i förhållande till hästens storlek. Det finns olika varianter på boxdörrar, bland annat skjutdörrar som förs åt sidan när du öppnar och stänger boxdörren. Boxdörrar med öppningsbart galler bör inte användas i stall där stallgången är smalare än tre meter.

Var noga med att boxdörren går i lås när du stänger om hästen, så att den inte får upp dörren på egen hand och smiter ut. Tänk på att boxdörren alltid ska kunna öppnas från boxens insida, den ska vara minst 1,20 m bred och öppningen ska vara utformad så att hästen inte kan fastna, göra sig illa eller känna sig trängd när den går in eller ut ur boxen.

Ta hästen i boxen
Koppla ihop grimma och grimskaft. Öppna boxdörren och locka hästen till boxdörren, så undviker du att bli instängd mellan hästen och väggen. Sätt på grimman när du står mellan hästen och boxdörren och bind upp eller ta ut hästen från boxen. När du har ridit klart och ska släppa in hästen i boxen igen ska du först gå in i boxen, se till att hela hästen är inne i boxen innan du vänder den. Du släpper hästen när du står mellan hästen och boxdörren.

När det gäller måtten i spiltor och boxar har Ridsportförbundet rekommendationer som är mer generösa än Statens jordbruksverk. Minimimåtten är ett minimum för att hästen inte ska fara illa. Mer information hittar du i häftet ”Bygga för häst”.

Tillgång till vatten och foder
Varje box eller spilta ska vara utrustad med vattenkopp eller vattenhink samt en foderkrubba att lägga foder i. Hästen ska ha fri tillgång till friskt vatten. Väljer du vattenkopp så ta för vana att göra ren den i samband med att du gör rent hos hästen.

Kontrollera att vattnet rinner tillräckligt fort i vattenkoppen. Hästar dricker mycket vatten på kort tid och risken är att den inte dricker tillräckligt om vattnet rinner för sakta. Vattnet ska ha ett flöde av minst 6 liter per minut. Är flödet lägre, komplettera med vattenhink.

Krubban är till för hästens kraftfoder. Krubban ska sitta på en lagom höjd. Hästen ska komma åt fodret utan att behöva sträcka sig uppåt. Precis som med vattenkoppen ska du göra rent krubban dagligen. Hästen ska även ha tillgång till en saltsten i boxen/spiltan. Den ska sitta fast ordentligt i en hållare och vara rengjord.


Senast uppdaterad: 2009-02-18

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons