Det är inte alltid häst och ryttare kommer hem samtidig.

Om olyckan är framme


En välutbildad häst med ett bra temperament är i sig själv den bästa säkerhetsfaktorn vid både hantering och ridning, men det går aldrig att förutse alla hästens reaktioner och därmed kunna förhindra en olycka.

Många "onödiga" olyckor kan stoppas genom att alltid göra likadant. Hästar är vanedjur och så länge de befinner sig i bekanta situationer i en känd, oförändrad miljö kommer hästen att vara säker. Det är i ovana situationer som hästen kan bete sig på ett sätt som vi inte alltid kan förutse och det är då olyckor inträffar. Det är därför nödvändigt att all hästhantering bygger på fasta rutiner. Regler och rutiner är till för säkerheten och utgår från hur hästen fungerar.

Ring 112
Om du ringer 112, försök behåll lugnet och var beredd på att svara på frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?
 • Vilka typer av skador gäller det?

Viktig information som ska finnas uppskriven om olyckan skulle vara framme:

 • Stallets/gårdens namn
 • Kort vägbeskrivning till stallet
 • Släckningsutrustning
 • Antal hästar i stallet
 • Telefonnummer till ägare/ansvarig
 • Telefonnummer till veterinär
 • Situationsplan för stallet, det vill säga en skiss över stallet, hästarna och utrymningsvägar.
Läs mer om vad du kan göra för att förebygga olyckor.Senast uppdaterad: 2010-04-07

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons