En sårskada som blivit sydd och börjat läka.

När sårskada uppstår


En sårskada måste alltid tas om hand. Är det en mindre skada kan det räcka med att du själv tvättar rent och eventuellt skyddar såret.


Börja med att tvätta rent såret med vatten eller koksaltlösning. Se efter hur stort och djupt såret är. Ser såret mycket smutsigt ut måste det rengöras så fort som möjligt för att minska risken för en infektion. Är det ett större sår som gör hästen halt eller om skadan sitter nära en led eller senskida ska du kontakta veterinären.

Sår brukar delas in i fyra kategorier beroende på vilken typ av sårskada det är och hur allvarlig sårskadan kan bli för hästen.

Sticksår
Dessa sår brukar inte blöda så mycket. Därför kan det bli infektion i såret innan det upptäcks. Såret kan även gå in i en led eller senskida. Då skall du kontakta veterinären.

Skärsår
Ett skärsår kan orsaka en kraftig blödning som måste stoppas i tid för att förhindra att hästen förblöder. Om hästen blöder från en pulsåder är det allvarligt. Du ser att blodet kommer från pulsådern genom att blodet kommer stötvis och är ljusrött till färgen.

Krossår
Dessa sår kan uppkomma om hästen har fått en spark av en annan häst. Såret i sig behöver inte vara så stort men vävnader under huden kan var skadat. Krossår kan ta tid att läka. Det skadade området brukar bli både varmt, svullet och ömt.

Trycksår/Skavsår
Dessa sår är ofta orsakade av hästens utrustning, den kan vara smutsig eller vara dåligt anpassad. Trycksår börjar oftast som en lätt, varm och öm svullnad. Om ingenting görs övergår det till ett öppet sår.


Senast uppdaterad: 2009-02-20

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons