Har du tillgång till stora hagar kan din häst ha sällskap.

Hästen i hagen


Motion och rörelse är ett grundläggande behov hos hästen och daglig utevistelse hör till god hästhållning.


Vid tillgång till stora hagar går ofta hästarna ute tillsammans. Skaderisken ökar på en liten yta och finns det bara små hagar så väljer många hästägare att ha sina hästar var och en för sig. När de inte går tillsammans så minskar risken för vilda lekar och snabba galopper, men det bästa för hästen är självklart om den kan gå med sällskap. Hästar som går ensamma i sin hage, måste ha andra hästar i närheten.

Vilket stängsel ska jag välja?
Oavsett vilken hage det gäller ska staketet alltid vara säkert, rejält byggt samt tillräckligt högt så att hästen inte lockas att hoppa ur hagen.

Det är viktigt att häststängslet syns ordentligt. Det vanligaste är trästaket, plaststaket eller elstängsel. Elstängsel ska vara försett med säkerhetskoppling som löser ut om någon häst skulle fastna.

Använder du dig av eltråd, se till att el-aggregatet fungerar. Kontrollera dagligen att stängslet är helt och strömförande. Fjädergrindar som blivit uttänjda ska bytas ut.

Taggtråd är olämpligt som häststaket och får inte användas från den sista december 2009.

Ett säkert staket är ett helt staket. En slak tråd orsakar lätt en olycka, liksom ett dåligt trästaket. En annan fara i hagmiljön är lösa föremål som hästen kan göra sig illa på. Finns det områden i hagen som kan skada hästen, exempelvis en liten damm, ett vasst stenparti eller sankmark så måste dessa hägnas in.


Senast uppdaterad: 2009-02-18

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons