Hästen en grovtarmsjäsare.

Utfodring av hästen

Hästens foderstat är det som talar om hur mycket och vad hästen ska äta. Foderstaten anpassas efter respektive häst och man tar bland annat hänsyn till träningsmängd, hästens hull och temperament.

Hästen är en grovtarmsjäsare. Det betyder att det foder hästen äter till största delen bryts ned i hästens grovtarm av de miljarder bakterier och små svampar som lever där.

Grovtarmsjäsningen står för cirka 70 procent av den näring som hästen får från fodret. Grovtarmens bakterier och svampar är känsliga för snabba förändringar som till exempel när du byter, ökar eller minskar foder från en dag till nästa. Eller att hästen släpps ut på bete från att ha stått uppstallad och bara ätit hö. Alla förändringar i utfodringen av hästen ska göras successivt, övergångar från det gamla till det nya fodret ska ske under cirka 2 veckors tid.

En häst som mår bra och får tillräckligt mycket foder är lagom i hull. Revbenen syns inte, men du ska heller inte behöva trycka in fingrarna i sidan på hästen för att kunna känna dem. En frisk häst är pigg och glad, har blank hårrem och hästens gödsel är i form av fasta bollar. Om gödseln plötsligt börjar lukta illa och är väldigt lös mår hästen inte bra. Ta hjälp av en utfodringskunnig person för att lägga om hästens foderstat. Foderstaten är hästens matsedel som talar om vilka foder och vilken mängd av de fodermedel hästen ska äta varje dag.

Tips vid utfodring
Allt foder som hästen utfodras med ska vara friskt och lukta gott. Det får inte sticka i näsan, lukta illa eller vara slemmigt. Damm är ett varningstecken på att fodret kan  ha börjat mögla, sådant foder bör kastas. Är du osäker på fodrets kvalité, ta hjälp av en utfodringskunnig person.

  • Hästen ska alltid ha tillgång till friskt dricksvatten och en saltsten.
  • Grovfodret är hästens viktigaste foder och det kan den aldrig vara utan. Grovfoderregeln anger minst 1 kg ts/100 kg kroppsvikt/dygn.
  • Ge inte hästen kraftfoder om det inte behövs.
  • Är din häst överviktig eller för tunn ska du ändra på foderstaten. En överviktig häst behöver även mer motion.
  • Grovfodergivan ska fördelas jämt över dygnet, ungefär 3-5 gånger per dygn. 


Lagom mängd foder – en säkerhetsfråga

Att hästen ges en lagom mängd kraftfoder är en väsentlig säkerhetsfaktor. Om hästen blir överutfodrad av energirikt kraftfoder kan det leda till en stallmodig häst som kan bli okoncentrerad och därmed svårutbildad. Tänk även på att minska kraftfodergivan om hästen vilar mer än ett par dagar.  

Dessutom behöver hästen få vara ute och röra på sig i hagen varje dag. Där kan den spralla av sig det värsta buset och leka med sina kompisar, innan det blir dags för ridning.


Senast uppdaterad: 2009-02-13

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons