Ömsesidigt förtroende mellan dig och din häst.

Låt hästen vara häst


En viktig aspekt i allt umgänge med hästen är säkerheten - din egen, hästens och omgivningens. Att rida och handskas med hästar är inte farligt så länge du gör rätt.

Säkerhetstänkandet måste genomsyra all hantering och umgänge med hästen. I grund och botten handlar säkerhet till stor del om att förstå sig på hur hästen beter sig och reagerar i olika situationer. När du kan ”läsa hästen” och vet vad som verkar skrämmande och vad som får den trygg – då har du kommit en bra bit på väg och du kommer omedvetet att göra saker på rätt sätt. Till och med sådant som du till en början uppfattade som omständigt och onödigt tidskrävande. Ett säkert sätt är alltid det tveklöst bästa.

Alltid på agendan
Svenska Ridsportförbundet arbetar ständigt med säkerheten, ett område som alltid är i fokus. Säkerhetspolicyn fastställdes 1993 och har som målsättning att svensk ridsport ska karaktäriseras av gott djurskydd och hög säkerhetsnivå för ryttarna.

Vad gör hästen säker?
Rätt hanterade hästar är fromma djur och uppfattar de våra signaler på rätt sätt gör de gärna som vi önskar. En häst som från början fått en lugn och konsekvent behandling och fått lära sig att lyssna på ryttarens önskningar blir en trevlig häst. Som exempel ska hästen ha lärt sig att stå stilla när du sitter upp eller av.

Vissa hästar kräver mer av dig som hanterar den. Oavsett om hästen är stallmodig, sur och arg eller har ett hingstbeteende ska den inte ges tillfälle att skada vare sig dig eller andra personer i sin omgivning.

Förtroende är A och O
Ska du ha roligt tillsammans med din häst, måste hästen känna förtroende för dig och bli väl behandlad både i stallet och när du rider. Du märker om hästen trivs med dig, den blir glad när du kommer och lyssnar på dig. Om hästen har ett aggressivt beteende, den kanske till och med är elak mot människor, kan den ha behandlats på ett sådant sätt att den inte längre har något förtroende för människor. Om du är rädd och osäker när du håller på med hästen, lär den sig snabbt att den kan utnyttja detta till sin fördel. Plötsligt tar hästen kommandot över dig och bestämmer vad som ska göras eller inte. Då är det dags att ta hjälp av en hästkunnig person som kan hjälpa dig att få tillbaka förtroendet mellan dig och hästen.

Stressa inte i stallet
Om du kommer till stallet, stressad och jäktad är det dåliga förutsättningar för en trevlig stund med hästen. Varken i stallet eller vid ridningen ska du vara jäktad. Hästen märker direkt att du inte är som vanligt och blir på sin vakt och nervös – vad ska hända nu? Du får gärna arbeta snabbt och effektivt men inte nervöst och stressat. Din sinnesstämning smittar snabbt av sig på hästen.

Belöning och bestraffning
Att bestraffa hästen är inte bra. Det är ytterst sällan som det finns en anledning att straffa hästen för något som den gjort. Om du med våld tvingar en häst att göra något som den inte vill och dessutom framkallar smärta hos hästen är det djurplågeri. Om hästen inte gör som du säger, fundera vad det kan bero på. Den kanske har ont någonstans, du ger kanske hästen otydliga signaler som den inte förstår eller så tycker den att situation känns obehaglig. Analysera varför den reagerar som den gör.

Arbeta strukturerat och målmedvetet på ett vänligt men bestämt sätt, så kommer det att fungera mycket bättre för dig. När hästen gör rätt ska den få beröm. Men mutor för att få hästen dit du vill är inte samma sak som beröm. Innan hästen får en belöning ska den göra det jobb du har bett om, efter utförd prestation blir det beröm. Belöning till hästen kan vara på många olika sätt. Du kanske mest tänker på ett äpple eller en morot. Men även en klapp på halsen och berömmande röst, är handlingar som hästen upplever som positivt.


 


Senast uppdaterad: 2009-04-17

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons