Har du inte fått Häst&Ryttare 3?

2019-09-20

I dagarna har Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare kommit i brevlådan. Tidningen ska skickas till alla hushåll där det finns minst en medlem i ridsportförbundet.

Den här gången är upplagan mindre och mottagarna av tidningen färre. Det beror på att vi bytt underlag för prenumerationsregistret.
Från och med nummer 3 tar vi ut prenumerationsregistret från IdrottOnline. För att vi ska kunna få ut adresserna måste föreningen gå in i IdrottOnline och kryssa i en ruta att de godkänner att vi får hämta adresserna.

Vi har informerat föreningarna om det sedan i september 2018 i nyhetsbrev och på ridsport.se.

Vad gör jag om jag inte fått Häst&Ryttare nr 3?

Vi tror att ganska många kommer att sakna sin tidning och för oss är det absolut bästa att du hör av dig via e-post. Du kan skicka en e-post till info@hastryttare.se så tittar vi om du finns med på adresslistan. Meddela också vilken förening du tillhör. Finns du på adresslistan och inte fått tidningen, reklamerar vi åt dig.

Om din förening inte gett oss tillåtelse att använda medlemsregistret, kommer vi att be dig att påminna föreningen och samtidigt ta kontakt med dem från vårt håll.

Information till föreningen

Vi är medvetna om att många föreningar inte uppfattat, hunnit eller kunnat gå in i IdrottOnline och ordna med godkännandet. Här nedan finns information om hur det går till.
Kontakta oss via info@hastryttare.se så hjälps vi åt att uppdatera er förening i IdrottOnline.  

Vi har en överupplaga redo att skicka till de föreningar som vet med sig att deras medlemmar inte fått Häst&Ryttare nr 3. 

Godkänn hantering av uppgifter

Med prenumerationsregistret i IdrottOnline är det viktigt att föreningen ger Svenska Ridsportförbundet minst läsmöjligheter av föreningens uppgifter.

Gå in i IdrottOnline, det gör ni på samma sätt som ni logga in på er hemsida. Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.
När ni gjort det kan ni markera alla medelmmar i föreningen samtidigt, och kryssa i att de ska vara prenumeranter på Häst&Ryttare.

I den här pdf finns bilder på var de olika rutorna finns, markerade med gult.

I och med GDPR har Riksidrottsförbundet lagt in tre nivåer för föreningen att välja på när det gäller deras medlemsuppgifter.
Default-läge, dvs förinställt läge för föreningen, är att uppgifterna är förbehållna föreningen och ingen annan.
Alternativ två är ge det förbund föreningen är anslutet till läsrättigheter, och det är tillräckligt för att prenumerationsregistret ska fungera.

  

 

  

  

Omslag 3 2019
puff-expertsvar

Träning för ryttare

Ridövningar

puff-boktips2

Nytt från förbundet