Distriktsryttare med i jubileumsritten

För alla ryttare och hästar

2012-05-10

Ritten passerade vårt distrikt.

 

Jubileumsritten passerade Örebrodstriktet under vecka 24. Med bland ryttarna var Bertil Carlson från distriktets styrelse.

Jubileumsbild byline 2 låg

 

 

 

Den 18 maj gick starskottet för Jubileumsritten, en 100 dagar lång ritt genom Sommarsverige för att hylla 100-års jubilaren Svenska Ridsportförbundet. Men för att fixa distansen och sprida hästkraft över landet behöver vi din hjälp.

Ritten är en manifestation för hundraåringen svensk ridsport och ett kul sätt att ”sprida hästkraft” över Sverige. Det vill säga berätta om kraften och möjligheterna i vår fantastiska sport och ta vara på det media fönster som nu ställts på vid gavel.

Starten gick i Glimåkra Skåne i samband med SM-festen i distansritt den 18 maj.

Vi hoppas många är med på startlinjen och hejar förstås på för få media att ställa upp.

Skåne till Norrbotten på 100 dagar är planen och ritten går rakt igenom landet och så småningom uppåt kusten. Målgången är beräknad till den 25 augusti i Luleå. Ritten är uppdelad i 20 etapper om vardera om fem dagar.

Totalt ska drygt 200 mil tillryggaläggas. Det innebär sträckor på cirka 10 mil ska ridas i varje etapp. Ansvariga på varje sträcka avgör själva vilka sträckor milen ska avverkas och hur distansen stakas ut på väg mot nästa mål.

 

  • Budkavle, ledartröjor och ev. webbkamera kommer att finnas med under ritten.
  • Sprid gärna ordet om ritten bland era klubbar, vänner och bekanta. Nu behöver vi samla krafterna och visa upp Ridsportsverige längst spåret.