Besöksverksamheten

Besöksgruppen

Besöksgruppen fungerar som en rådgivande resurs till föreningarna. Distriktets besöksgrupp är en länk mellan ridskolorna, kommunerna samt länsstyrelsen. Besöksgruppens uppgift är att hjälpa föreningar som bedriver ridskola att leva upp till förbundets högt ställda krav på hästhållning. Varje besök resulterar i en besöksrapport som distribueras till samtliga parter.  I rapporten förutom återkommande statistikuppgifter, finns även information om brister som bör åtgärdas för att säkerheten och hästhållningen skall bli så bra som möjligt.

Det finns möjlighet att kvalitetsmärka ridanläggningar och ridskolor vilka drivs av, eller samarbetar med, ridklubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram plaketter som godkända anläggningar och ridskolor kan anslå på väl synlig plats. Med plaketten medföljer en skylt som talar om vad plaketten står för.

Distriktens besöksgrupper står för besiktning och godkännande av anläggningarna. Besiktningen sker enligt ett besöksprotokoll och besiktning skall ske minst vart tredje år

Besöksprotokoll

Hästhållning med kvalitet - checklista för egentillsyn för ridskolor

Hästanläggningar - en guide

Ridunderlag - en guide

Medlemsförening

Kvalitetsmärkt ridskola


Senast uppdaterad: 2016-04-14