Årsmöte

2018-02-22

Kallelse till Årsmöte

Örebro Läns Ridsportförbund kallar till årsmöte

Den 25 mars 2020 Kl. 17.30

Mötet sker på Idrottenshus, Karlsgatan 28, Örebro, sista anmälan är 19/3 för att kunna beräkna fika (ange om du har allergi eller specialkost).

Varje förening äger rätt att företrädas av två personer som ombud. Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Röstning via fullmakt för annan förening är ej tillåten.

Vid distriktets årsmöte har varje förening rösträtt i förhållande till föreningens medlemsantal enligt §11 i Örebro Läns Ridsportförbunds stadgar enligt nedan. Det antal röster som tillkommer en förening får icke delas men kan utnyttjas av ombuden växelvis.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktsyrelsen tillhanda senast 1 mars 2020 via mail till orebro@ridsport.se eller via post till Örebro Läns Ridsportförbund, Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 70341 Örebro.

Rätt att inge förslag tillkommer distriktet tillhörande röstberättigade föreningar samt röstberättigad medlem i sådan förening.

Förslag från enskild medlem i förening insändes gnom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande.

 

Röstetal:

1 - 249 medlemmar = 2 röster

250 - 499 medlemmar = 3 röster

500 + medlemmar = 4 röster

 

Ombudsfullmakt tas med till Årsmötet.

Vänligen anmäl via mail orebro@ridsport.se om er förening kommer och hur många som kommer.

OMBUDSFULLMAKT

Välkomna!

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 20190327