2016 får ridklubben stå i centrum!

Kort om programmet 2016

Vi har haft Hästen i centrum och vi har haft Ryttaren i centrum... Nu växlar vi upp och sätter Ridklubben i centrum! Tillsammans med Västmanlands SISU Idrottsutbildarna  och i samarbete med Sörmlandsidrotten och Södermanlands ridsportförbund växlar vi nu upp och tar fram Ridklubben i centrum.

Vi utgår ifrån "Vår ridklubb" - pärmen med grund i ridsportens och idrottens kärnvärden. Men som också innehåller bra, konkret material, men vi arbetar även utifrån föreningens behov och utgångsläge. Vi har större träffar med föreläsningar och workshops, men även mindre träffar på ridklubben, där vi jobbar mer med det egna behovet - utifrån de egna måldokumenten - vision, verksamhetsidé och handlingsplaner. 

Under 2016 års idrottslyftssatsning är huvudsyftet således att verkligen öppna upp dörrarna till ridsporten på riktigt, inkluderande bemötande, genom att gå från ord till handling utifrån varje deltagande ridklubbs unikitet!

Grundmaterial som vi kommer att använda oss av:

Vår ridklubb
Värdskap
Integration
Ridsporten vill
Idrottens föreningslära
Värdefullt
Basutbildningen
Ledarskap för unga i ridsporten
Trygg i stallet
RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott (Barnkonventionen) 

Vi kommer att träffas fysiskt under fem-sex tillfällen utspritt under år 2016 . En av träffarna kommer att vara en inspirationshelg med övernattning på en konferensanläggning i Västmanland eller Södermanland. En gemensam resa utomlands för omvärlds- och samtidsbevakning är också planerad. Utöver dessa träffar är hemmaarbete, samverkan i länen och/eller över länsgränserna på ridklubbarna också beräknad, liksom en utvärderingsträff. 

Varje förening kan söka platser för 1-4 deltagare. Är det fler än två från föreningen så ser vi gärna att någon/några ungdomar från föreningen är med i projektet. 

Avgift: 3000:-/deltagare Varav 2000:-/deltagare kan sökas från Idrottslyftet - föreningsstödet. Antingen som del av ett annat projekt, eller som ett eget.

Sista anmälningsdag: 22/2-2016

Anmäl er här:
https://docs.google.com/forms/d/1z2orS9JSIXJQzGZKHedYOtkz_9jbEVZtTlnz7z3QbYQ/viewform 

Har ni några funderingar, så tveka inte att ta kontakt med någon av oss!
Lollo: lollo.magnusson@ridsport.se 0220-45624
Sofia (Västmanlands SISU) 
Camilla (Sörmlandsidrotten) 


Senast uppdaterad: 2018-01-09

Utbildning

IMG_20160917_093059 (1)

Läs mer

Sponsorer

Annons