FOTO: Mikael Sjöberg

Upprop inom ridsporten: #visparkarbakut

2018-04-23

För Svenska Ridsportförbundet är det viktigt att alla känner sig trygga i sin idrott. Vi arbetar för en ridsport som är öppen för alla och fri från trakasserier och övergrepp. Igår publicerade tidningen Dagens Nyheter ett namnupprop där kvinnor skrivit under för att visa sitt stöd för ridsportens #metoo: #visparkarbakut, där kvinnor också delar egna berättelser om trakasserier och övergrepp inom ridsport, trav och galopp.

Inom ridsporten ska vi inte acceptera att någon blir utsatt för vare sig trakasserier, övergrepp eller näthat och hot. Det är ett budskap vi tar på djupaste allvar. Det är inte, och ska inte vara, en del av vår kultur.  

För några dagar sedan uppmanade vi våra föreningar och medlemmar i två brev att inte låta tystnaden tala, våga säga ifrån - det får inte hända!

Vad gör Svenska Ridsportförbundet?
Övergrepp och trakasserier är inte en del av vår kultur och ska heller inte bli det. Men precis som i samhället i övrigt står vi inför utmaningar. Det som förekommer i samhället finns också hos oss, det måste vi vara uppmärksamma på. Och i och med att det finns många unga tjejer och killar som kan komma i beroendeställning har vi ett extra stort ansvar.

Det handlar om att hålla diskussionen vid liv, prata om frågorna kring etik och värdegrund och att stötta varandra när det behövs. Det ska bli en naturlig process inom hela ridsporten.

8 december - Förbundsstyrelsen hade #visparkarbakut på agendan på årets sista förbundsstyrelsemöte. Ordförande Ulf Brömster tog redan på Ryttargalan upp att det är ett bra initiativ, att det är starkt av dem som berättar sin historia, men illa att det ska behövas. Övergrepp och trakasserier är inte en del av vår kultur och ska heller inte bli det. Vi måste prata om frågorna kring etik och värdegrund och att stötta varandra när det behövs. Det är vi som tillsammans gör det tryggt i stallet och det måste vi se till att det är.

18 december - Träffen för ridsportens A-tränare gästades av polis Nina Karlsson vid en diskussion om #visparkarbakut och värdegrund inom sporten.

8 januari - representanter för HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, och Svenska Ridsportförbundet träffade representanterna för #visparkarbakut.

9 januari träffade #visparkarbakut Svenska Ridsportförbundets ledningsgrupp på Strömsholm.

13-15 januari på Tävlingskonferensen fanns frågan om trygghet i ridsporten på agendan

16 januari träffades hästnäringens representanter för att diskutera fortsatt arbete med trygghetsfrågorna

29 januari släpptes Barnens spelregler, som tagits fram av Riksidrottsförbundet och Bris. Det är en bok med sju regler som fungerar som stöd till både barn och idrottsledare och vänder sig till alla, vem de än är och oavsett vilken idrott de ägnar sig åt. Läs mer HÄR

3-4 februari Nina Karlsson A-tränare i dressyr och polis verksam i Uppsala. Under ridlärar- och tränarkonventet i Uppsala gav hon råd och tips på vilka tecken ungdomsledare, ridlärare och tränare,  ska vara uppmärksamma på för att kunna hjälpa barn och ungdomar som inte mår bra. Hon visade också en mycket stark film om grooming, som hon också använder i sitt vardagsarbete. Den är producerad av Stiftelsen Aktiv Skola. Läs mer HÄR 

16 februari Förbundsstyrelsen hade #visparkarbakut på agendan på årets första förbundsstyrelsemöte. Bland annat diskuterades information om registerutdrag för dem som arbetar med barn och unga, och hur de ska hanteras, som kommer att skickas till föreningarna som ännu ett stöd i det pågående trygghetsarbetet.

22 februari HRR, Hästnäringens representationsråd, träffades i Göteborg och på agendan fanns bland annat uppföljningar och rapporter om hur de olika organisatioenrna arbetar med #metoo-frågan.

Medlemsombudsman
För att ge råd och stöd i arbetet mot trakasserier, övergrepp eller näthat, har Svenska Ridsportförbundet inrättat funktionen medlemsombudsman. I praktiken är medlemsombudsmannen flera personer och funktioner. Men de ska gå att nå smidigt via mail eller telefon till Svenska Ridsportförbundets kansli.

Medlemsombudsmannen hanterar;
Medlemsfrågor och rådgivning
Juridiska frågor och föreningsfrågor
Sportfrågor och disciplinära ärenden

Du kan läsa mer om funktionen Medlemsombudsman HÄR

Stöd till föreningar
Nu arbetar vi med konkreta åtgärder för att få ett långsiktigt hållbart arbete för att förhindra framtida övergrepp och trakasserier.
Det innebär bland annat att vår ”gröna låda” och materialet ”Trygg i stallet” utvecklas ytterligare. Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektionen är mitt upp i ett brinnande utvecklingsarbete. Materialet används på våra ridskolor och i föreningar, men ska också anpassas mer för tävling och träning för att lättare kunna användas av till exempel lagledare.
Läs mer om Trygg i Stallet

Vi utbildar i etik och värdegrundsfrågor 
I alla utbildningar hos Svenska Ridsportförbundet ingår etik och värdegrundsfrågor. Inte minst i den obligatoriska Basutbildningen . Basutbildningen ger ridsportens ledare en gemensam och stadig grund att stå på och är ett sätt att inspirera fler att utvecklas som ledare. Utbildningen, som är unik i sitt slag, vänder sig till blivande och verksamma ledare i alla grenar och på alla nivåer, från lagledare till landslagledare, förtroendevalda, ridlärare, ridledare, ungdomsledare och många fler.

Utdrag ur belastningsregistret
En förening kan begära att en person som ska arbeta med barn och ungdomar visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Det ger dock bara svar på om en person tidigare straffats för övergrepp.

Är du eller någon du känner drabbad?
Om du blir utsatt, eller upptäcker att något pågår som inte är ok, ta hjälp från någon du litar på. Och hjälp varandra!

Du kan också höra av dig till Svenska Ridsportförbundets medlemsombudsman  för råd och vägledning.

Skriftlig anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska ske till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas. Du kan också skicka din anmälan via medlemsombudsmannen
Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

Svenska Ridsportförbundet tar råd och stöd från andra organisationer i dessa frågor och välkomnar stödet och verktygen från bland andra BRIS (Barns rätt i samhället), Rädda Barnen, Idrottsbrevet m fl. Brott ska alltid anmälas till polisenKontaktuppgifter

Vad gör Riksidrottsförbundet?
Riksidrottsförbundet har också frågan om trakasserier och övergrepp på sin agenda.

12 mars 2018 Ny stödlinje för brottsoffer inom idrotten 
Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixing. Nu tar RF nästa steg och intensifierar arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen och lanserar nu, tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se.  Läs mer HÄR

Riksidrottsmötet beslutade om följande punkter i maj 2017:

• Etisk kod för svensk idrott tas fram i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.

• Förutsättningarna ses över för att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt.

• Idrottens ombudsman inrättas som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

• Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

>> RF Trygga Idrottsmiljöer

Sponsorer

Annons