FOTO: Mikael Sjöberg

Temporärt tävlingsstopp i Stockholm

2019-02-14

 

Med anledning av det aktuella läget med fall av den centralnervösa formen av virusabort i Stockholm har Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund i samråd med arrangörerna i Stockholmsområdet infört ett frivilligt tävlingsstopp i Stockholm de närmaste tre veckorna.

Tävlingsstoppet gäller från idag den 13 februari fram till 7 mars 2019.

För att främja smittskyddet, iakttag god hygien vid besök i hästanläggningar, som rengjorda skor, rena kläder och håll god handhygien före och efter besöket.

Alla som har kontakt med häst i Stockholmsområdet ska tänka på att undvika onödiga besök i andra stall än det egna under den närmaste tiden.

De tävlingar som är inställda är;
Södertälje Ridklubb - regional hoppning 17 februari
Märsta Ridklubb - regional dressyr 17 februari
Täby Ryttarsällskap - regional dressyr häst, nationell dressyr ponny
Rånäs Ridklubb - lokal dressyr 24 februari

Här nedan kan du läsa mer om smittskydd mm.

Höjt smittskyddstänk - allas ansvar  

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.
>> Smittskyddsregler vid tävling  

Som framgår av SVA:s hemsida så förekommer Virusabort normalt i hästpopulationen ("endemiskt"), men då fall inträffar är det viktigt att söka rätt information för att undvika att felaktiga uppgifter sprids.
När det gäller information om sjukdomar och smitta så hänvisar vi till SVA som har sakkunskap inom området. Detaljerad information, handlingsplaner och om förebyggande arbete finns på SVA:s hemsida, både vad gäller EHV-1, som det handlar om i det här fallet, och till exempel kvarka.
HÄR kan du läsa mer om infektionssjukdomar hos häst, hitta checklistor och skyltar

 

Danska Ridsportförbundet, tillsammans med veterinärer, valde vid förra årets danska utbrott av den centralnervösa formen av herpesvirus EHV-1 ("Virusabort”) att införa begränsningar i tävlande baserat på rekommendationer och frivillighet samt att tävlingsarrangörer själva ställde in tävlingar om de var i riskzonen.

 

I Sverige är till skillnad från Danmark den centralnervösa formen av EHV-1 anmälningspliktig. Ett ridsportdistrikt kan tillsammans med aktuell förening agera i samråd med varje ridklubbs "stallveterinär" eller behandlande veterinär, både vad gäller isolering samt eventuellt inställande av tävling.
>> Läs mer om Virusabort/EHV-1

 

För att underlätta för veterinärer och hästägare vid misstanke om olika smittor har SVA tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en ny blankett för isoleringsrekommendationer samt en hälsoövervakningslista och informationsskyltar. Se länk ovan

Sponsorer

Annons