FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Tack för ert engagemang för ridsporten i Stockholm!

2019-03-29

Varmt tack till Emma Björs och Jaana Lindberg som under många år varit engagerade i Stockholms Läns Ridsportförbund.

Vid årsmötet avtackades Emma och Jaana som båda under lång tid har engagerat sig i distriktsstyrelsen respektive tävlingssektionen. Till de ledamöter som vid avtackning suttit fler än 10 år i styrelse eller sektioner delas en hästskulptur från konstnären Birgitta Ryberg ut. 

Häststatyer 2019 652

Sponsorer

Annons